Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü bünyesinde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı 2016-17 yılında lisans düzeyinde eğitim ve öğretime başlamıştır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, öncelikle ülkemizdeki özel ve resmi okulların okul psikolojik danışmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak eğitim vermektedir. Lisans eğitiminin süresi 4 yılda tamamlanmaktadır.

Ana Bilim Dalımızda dört Dr. Öğr. Üyesi ve bir araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Lisans eğitiminde kontenjanımız 60 öğrencidir. Ana Bilim Dalımızın yalnızca birinci öğretimi bulunmaktadır. Ana bilim dalımız ders programında yer alan derslerin çeşitliliği sayesinde; öğrencilerimizi öncelikle okul psikolojik danışmanlığı (rehber öğretmenlik) mesleğine hazırlamak, bununla birlikte resmi kurum ve kuruluşlar ile özel sektörde psikolojik danışman olarak çalışabilecekleri bilgi ve becerileri kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.  Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra psikolojik danışmanlık bilim dalının lisansüstü eğitimine temel oluşturan bilgi, beceri ve deneyime sahip olurlar.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler; okul psikolojik danışmanı (rehber öğretmen) olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet okulları ve özel okullarda çalışabilmektedir.  Bunun dışında; psikolojik danışman olarak rehabilitasyon merkezlerinde, ruh sağlığı danışmanı olarak özel ruh sağlığı merkezleri ile ruh sağlığı hizmeti veren resmi psikolojik danışmanlık merkezlerinde, aile ve evlilik danışmanlığı hizmeti veren merkez ve/veya birimlerde, kariyer danışmanlığı hizmeti veren merkez ve/veya birimlerde ve üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak iş yaşamlarını sürdürebilmektedir.

Çağımızın ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanında eğitim almış ve kendini bu alanda yetiştirmiş bireylerin çalışma alanlarının çeşitliliği dikkat çekmektedir. Özellikle kendisini tanımaya çalışan, insanlarla çalışmayı seven, insanlara faydalı olmaktan zevk alan bireylerin tercih ettiği bölümümüz EA puanına göre öğrenci kabul etmektedir. 

Misyon - Vizyon

Misyon

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim dalı kültürel, ekonomik ve teknolojik değişimler karşısında ülkenin ihtiyacı duyduğu değişimlere açık, üretken, etik ilkeleri benimsemiş, yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerde bulunan Psikolojik Danışmanlar yetiştirmeyi misyon olarak belirlemiştir. Bu kapsamda,

1. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyacı olan, okul psikolojik danışmanlığı, aile danışmanlığı, kariyer danışmanlığı, endüstriyel danışmanlık konularında yeterlilik sahibi olan Psikolojik Danışmanlar (Rehber Öğretmen) yetiştirmek,

2. Yükseköğretimin ihtiyacı olan öğretim elemanı yetiştirmek,

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra, özel sektörün ihtiyacı olan, bireysel ve kurumsal gelişmeyi destekleyen psikolojik danışmanlar yetiştirmek,  

4. Öğretmen adaylarının mesleki yeterliliklerini desteklemek,

5. Üniversitemizin öğrencileri, öğretim üyeleri ve idari personelinin ihtiyaç duyduğu psikolojik danışmanlık hizmetlerinin yanı sıra hizmet içi eğitimleri vermek,

6. Toplumsal sorumluluk kapsamında konferans, seminer, panel düzenlemek veya düzenleyen kurum ve kuruluşlara katkı sağlamak,

7. Farklı disiplinlerdeki öğretim üyeleriyle ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yaparak eğitim-öğretim faaliyetleri ile araştırma projelerini yürütmek ve danışmanlık hizmeti sunmak,

8. Öğrencilerimizin toplumsal sorunlara duyarlı, kişisel ve sosyal sorumluluk alabilen, topluma pozitif katkı yapabilecek fırsatları yaratabilen bireyler olmasını desteklemek,

9. Öğrencilerimizin üniversite yaşamı başta olmak üzere genel yaşam kalitesini arttıracak bilgi, beceri ve deneyimleri sağlayarak yaşamlarının bir parçası haline getirmek.

Vizyon

Türkiye’yi başarıya taşıyacak her bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal olan bütün kapasitelerini kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda en uygun düzeyde geliştirmesine yardımcı olmaktır.

 

PDR Anabilim Dalı Lisans Dersleri ve İçerikleri

 

2018-2019 öğretim yılından önce kayıtlı öğrenciler için

 

PDR Eğitimi Anabilim Dalı Ders Kataloğu 

 

 

2018-2019 öğretim yılı ve sonrası kayıtlı öğrenciler için

 

PDR Eğitimi Anabilim Dalı Ders Kataloğu

 

Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet KÖK  Tel:0 242 510 6130/ 3067  E-posta: mehmet.kok@alanya.edu.tr
  Doç. Dr. Ali ÖZTÜRK Tel:0 242 510 61 30/ E-posta: ali.ozturk@alanya.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sibel DEMİRTAŞ Tel:0 242 510 6130 / 3040 E-posta: sibel.demirtas@alanya.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Nur DEMİRBAŞ ÇELİK   Tel:0 242 510 6130 / 3032  E-posta: nur.celik@alanya.edu.tr 
  Dr. Öğr. Üyesi Banu YILDIZ  Tel: 0242 510 6130 / 3060  E-posta: banu.yildiz@alanya.edu.tr
       
       
Eski Site