İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

 

Anabilim Dalı Hakkında

İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Derecesinde eğitim vermeye 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında 60 lisans öğrencisi ile başlayacaktır.

İngilizce Öğretmenliği programının amacı çağdaş eğitim yaklaşımlarını bilen ve uygulayabilen, mesleki ve kişisel gelişimini tamamlamış, alanında donanımlı ve araştırmaya açık İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Mesleki bağlamda Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri takip eden, çağdaş kuram, uygulama ve yöntemleri değerlendirebilen, mesleki ve kişisel düzeylerde bu değerlendirmelerden kendine ve çevresine katkılar sağlayabilen öğretmen adayları yetiştirmek hedeflerimiz arasındadır. 

İngilizce öğretmenliği programımızda İngilizce temel dil becerilerinin yanı sıra öğretmenlik bilgi ve becerilerini kazandırmaya yönelik lisans düzeyinde dersler sunulmaktadır. Öğretmenlik becerilerini kazandırmak üzere sunulan derslerin içerikleri öğrencilere eğitim psikolojisi; genel ve özel öğretim yöntemleri; ölçme-değerlendirme; dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarına öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama; öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama; İngilizce ders kitaplarının incelenmesi ve değerlendirilmesi; bilgisayar destekli dil öğrenimi ile rehberlik gibi bilgi ve becerilere yöneliktir.

Öğrencilerimizin gerek mesleki gerek bireysel alanlarda gelişmelerine katkıda bulunmak üzere dil edinimi, dil-kültür etkileşimi, yöntem bilgisi, dilbilim,İngiliz ve Amerikan Edebiyatı ve çeviri kuram ve uygulamalarına yönelik derslerde sunulmaktadır. 

 

Misyon

Anabilim Dalımızın misyonu, Türkiye’deki İngilizce öğretimini geliştirmek ve bu alanda seçkin eğitimciler, akademisyenler ve araştırmacılar yetiştirmektir.

 
Vizyon
 
Anabilim Dalımızın vizyonu, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yenilikler doğrultusunda geliştirmek ve bu yenilikçi anlayış ile İngilizce öğretmeni yetiştirme programlarına öncülük etmektir.

 

Mezunlarımızın İş Alanları

Mezunlarımız örgün eğitim kurumlarında okul öncesinden yükseköğretimin sonuna kadar her düzeyde eğitim yapan resmi ve özel kurumlarda çalışma olanağına sahiptirler. Eğitim sektörünün yanı sıra turizm, halkla ilişkiler, insan kaynakları, iletişim ve medya, bankacılık ve çeviri alanlarında da çalışabilirler.

 

Hazırlık Eğitimi

İngiliz Dili ve Eğitimi Ana Bilim Dalı’na bağlı olarak İngilizce Hazırlık Eğitim Programı sunulmaktadır. Hazırlık Eğitim Programı2 yarı yıl olmak üzere 1 yıllık sürede öğrencilere temel İngilizce becerileri ve akademik becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. Fakültelerinde İngilizce eğitim görecek öğrenciler gerekli görülen İngilizce seviyesini sağlayamadıkları takdirde hazırlık eğitimi alırlar. Hazırlık eğitimini başarı ile tamamlayabilmek için, öğrencilerin İngilizce seviyelerinin B2 (Upper-Intermediate) olması gerekmektedir. 

 

2018-2019 öğretim yılı ve sonrası kayıtlı öğrencilerin ders kataloğu için tıklayınız.

 

       
Anabilim Dalı Başkanı Doç.Dr. Meral ŞEKER  Tel:0 242 510 6130 /3037  meral.seker@alanya.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Ali ERARSLAN  Tel:0 242 510 6130 / 3038  ali.erarslan@alanya.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Fidel ÇAKMAK  Tel:0 242 510 6130 / 3039  fidel.cakmak@alanya.edu.tr

 

Eski Site