(16/12/2020) 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisans Programları Mazeret Sınavı Duyurusu

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21/c maddesi gereğince Fakültemiz Yönetim Kurulunca mazeret dilekçelerindeki beyanı uygun görülen öğrencilerin mazeret sınavları 18/12/2020 tarihinde yapılacaktır.

Not: Sınav şeklinin nasıl olacağı ile ilgili dersi veren öğretim elemanı ile iletişim kurabilirsiniz. 

Eski Site