2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YENİ DÖNEM FORMASYON EĞİTİMİ BAŞVURU İLANI

                                                                            ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VI. DÖNEM

                                                                                                                     PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI BAŞVURU İLANI 

                                                                                                                                               (MEZUNLAR VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN)

 

Fakültemizin yeni binasına taşınma işlerinden dolayı iletişim için sadece formasyon@alanya.edu.tr  e-posta adresi kullanılacaktır.

 

 

Ön Kayıt duyurusu ve kayıt için tıklayınız.

Kesin kayıt hakkı kazananlar ve güncellenen ilan için tıklayınız.

Kesin kayıt hakkı kazananlar (boş kalan kontenjanlar yerine) için tıklayınız.

 

25.11.2015 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararla “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı” açma yetkisi üniversitelere bırakılmıştır. Açılacak program süresince oluşabilecek mevzuat değişikliklerinde güncel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Sözkonusu  değişikliklerin  öğrencilerimiz için zorunluluklar taşıması durumunda, öğrencilerimiz sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır. 

 

1.Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Dönemi için  500 öğrenci alınması planlanmaktadır. Başvurularda Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosunda bulunan ilgili alanlardaki Uygulama Öğretmeni sayısı dikkate alınacaktır. Yeterli sayıda katılımcı kesin kayıt yaptırmadığı takdirde program ileri bir tarihe ertelenecek olup kesin kayıt yaptıran adayların ücretleri iade edilecektir.  

 

2.Dönemler 7’şer haftalık hızlandırılmış program şeklinde yürütülecektir. Gelen talepler doğrultusunda (online başvuru aşamasındaki formda belirtilecek) dersler Hafta İçi ( 17:30’dan sonra) ve/veya Hafta Sonu  grubu şeklinde yürütülecektir.

 

3.Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu  Başkanlığı (TTKB) 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Karara Göre Öğretmenliğe Kaynaklık Eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama Alanlarına ilişkin 20 Şubat 2014 tarihli ve 9 sayılı kararında güncelleme yapan yazının yer aldığı Ağustos 2014 sayılı Tebliğler Dergisinde belirtilen esaslara göre; lisans programlarının örgün ve açıköğretim fakültelerinin en erken birinci sınıfını (ikinci yarı yılını) tamamlamış öğrenciler ve mezun öğrenciler başvuru yapılabilir.

 

4.Kontenjandan fazla öğrenci başvurusu olması durumunda üst sınıflarda olan öğrencilere ve mezunlara öncelik verilir.

 

5.2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Döneminde açılacak Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı birim tarafından belirlenen tarihler arasında alınan ön başvurularda yeterli başvuru yapılan öğretmenlik alanlarında ve “Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi” uyarınca yürütülecektir.  Programa kayıt yaptıracak / kayıtlı öğrencilerin bu yönergeyi dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

 

6.Adayların mağduriyet yaşamamaları için Mezun oldukları yükseköğretim programına ilişkin Atamalara Esas Olan Alanını Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu  Başkanlığı'nın (TTKB) ilgili  yıldaki Kurul Kararına göre belirlemesi gerekmektedir. Başvurular sırasındaki beyanlara ilişkin sorumluluk adaylara aittir.

 

 

7.Başvurular transkript not ortalamasına (4’lük sistem) göre değerlendirilecektir. Adaylardan 100’ lük sisteme göre mezun olanların öncelikle mezun oldukları Üniversitelerin 4’lük sisteme göre not dönüşümleri kullanılacaktır. Bunu sağlayamayan adaylar için YÖK’ün belirlediği “100’lük sistemdeki notların 4’lük sistemdeki karşılıkları” tablosuna göre not dönüşümleri yapılacaktır.

 

8.Ön kayıt başvuruları 15.11.2018 –24.12.2018  tarihleri arasında elektronik ortamda yapılacaktır. Adaylar başvuruda oluşabilecek teknik sorunlar nedeniyle mağdur olmamak için başvurularını son güne bırakmamalıdır.  

 

9.Kesin kayıtlar 02.01.2019 - 07.01.2019   tarihleri arasında Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon Biriminde yapılacaktır. Kayıtlar saat 09.00’da başlayıp 17.30’da bitecektir (kayıtlar hafta içi olup, hafta sonu kayıt yapılmayacaktır). Kesin kayıtlar şahsen veya posta, kargo ile yapılabilecektir.

 

10.Asıl listede adı yazılı olup kayıt hakkını elde eden aday, kesin kaydını belirtilen tarihlerde yapmak zorundadır. Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yapmayan/yaptırmayan aday bu hakkını kaybeder.

 

11.Kesin kayıt yaptıran öğretmen adaylarının ders muafiyet başvurularıdönem başında derslerinin başladığı ilk hafta içinde, Pedagojik Formasyon Birimi’ne yapılır. Belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

12.Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olabilmek için kesin kayıt tarihleri içinde şahsen Formasyon Birimine dilekçe ile başvurulması gerekmektedir. Anılan tarihler geçtikten sonra yapılacak muafiyet talepleri dikkate alınmayacaktır.

 

13.Özel öğretim kurumlarında veya MEB'e bağlı okullarda bir öğretim yılından az olmamak kaydıyla öğretmenlik yaptığını belgeleyenler, Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf tutulabilir. Ayrıca, pedagojik formasyon derslerinin alındığı dönemde MEB'e bağlı okullarda ücretli öğretmenlik, özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik veya Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olarak Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmakta olanlar, Pedagojik Formasyon Biriminden temin edebilecekleri  TAAHHÜTNAMEYİ imzalamak şartı ile muaf sayılabileceklerdir. Taahhütnameyi imzalayan Öğretmen Adayları (İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan Onaylı Özel Öğretim Kurumları Hizmet Belgesi ve SGK Hizmet Dökümü güncel tarihlileri)’ ni getirmek zorundadırlar. Belgeleri getirmeyen Öğretmen Adayları Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf sayılmayacaktır. 

 

14.Muaf olunan dersler için öğretmen adaylarına öğrenim ücretinde indirim ve ücret iadesi yapılmaz.

 

15.Herhangi bir nedenle kesinleşmiş kaydını sildiren öğrencilerin harç iadesi kesinlikle yapılmayacaktır.

 

16.Öğretmenlik Uygulaması dersi Yükseköğretim Kurulu  (YÖK) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar ile Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge çerçevesinde yürütülecektir.

 

17.2018-2019 eğitim öğretim yılına ilişkin  I. ve II. dönem dersleri “örgün eğitim” yoluyla;   Öğretmenlik Uygulaması dersi ise Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün / günlerde Alanya’da yapılacaktır.

 

 

18.Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına kayıt olmak isteyen adayların mağduriyet yaşamamaları için  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu  Başkanlığı (TTKB) ilgili  yıldaki Kurul Kararına göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel; örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin hükümleri dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

 

19.Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti; ALKÜ öğrencileri için 1800  TL; diğer üniversite öğrencileri için 2000 TL olarak belirlenmiştir. Programa kesin kayıt hakkı elde eden öğrenciler bu ücretin ilk taksitini kayıt olurken, diğer taksitini 2. dönem başlangıcından önce ilan edilen tarihte ödeyeceklerdir.

 

NOT: Öğretmenlik Uygulaması dersinin yürütülebilmesi, atamaya esas alanda Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda kadrolu öğretmen bulunmasına bağlı olduğundan alımlarda bu durum belirleyici unsur olacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların “Öğretmenlik Uygulaması” dersini almaları mümkün olmadığı için program sertifikası düzenlenmeyecektir.

Kesin Kayıt İçin Gerekli Belgeler Aşağıda Belirtilmiştir:

 

a-)Kayıt için başvuru dilekçesi,

b-)Halen lisans öğrencisi olanlar için Öğrenci Belgesi; Lisans mezunları için Onaylı Mezuniyet Belgesi ya da Diploma (Yurtdışındaki üniversitelerden yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının denkliği, kayıt sırasında belgelendirilmelidir),

c-)Lisans mezunları için onaylı lisans not durum belgesi, öğrenciler için transkript,

d-)Nüfus cüzdanı fotokopisi,

e-)İki adet vesikalık fotoğraf,

f-)Öğrenim ücretinin Birimce belirlenen ilk taksitinin ilgili kurumun belirleyeceği banka hesabına yatırıldığına dair banka dekontu

 

TAAHHÜTNAMEDİR

 

................ Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde devam eden 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programının devam ettiği (.......2018  - ........ 2019) süreçte kesintisiz olarak Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir okulda ücretli öğretmenlik veya özel öğretim kurumlarında sözleşmeli öğretmenlik ya da Kuran kursunda öğreticilik yapmadığım takdirde Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olamayacağımı biliyorum. Bu bilgi doğrultusunda Öğretmenlik Uygulaması dersinden muaf olmak istiyorum. Belirtilen tarihler aralığında kesintisiz olarak öğretmenlik/öğreticilik yaptığımı belgelendiremediğim takdirde Öğretmenlik Uygulaması dersinden devamsızlıktan kalacağımı kabul ediyorum ve hiçbir hak iddia etmeyeceğimi taahhüt ediyorum.

Tarih:

 

Ad-Soyad:

 

İmza :

 

 

 

Fakültemizin yeni binasına taşınma işlerinden dolayı iletişim için sadece formasyon@alanya.edu.tr  e-posta adresi kullanılacaktır.

 

Eski Site