2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı 7.Dönem Formasyon Eğitimi Başvuru İlanı

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ  (VII. DÖNEM) PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 

KAYIT DUYURUSU (MEZUNLAR VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ İÇİN)

 

İletişim için formasyon@alanya.edu.tr adresi kullanılacaktır.

 

Programdaki olası değişiklikler için adayların  internet sitemizi sık sık takip etmesi önem arz etmektedir.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı (7.Dönem) Kesin Kayıt Hakkı Kazananlar için tıklayınız....

(Liste 22.05.2019  tarihinde güncellenmiştir!).

 

 

Kesin kayıt hakkı kazanıp evraklarını kargo ile gönderen adayların dikkatine: Evrağınızın birime ulaşması durumunda belgeleriniz incelenip sistemdeki BASVURU DURUMUnuz ONAYLANDI olarak değiştirilecektir.

 

 

KAYIT TAKVİMİ

WEB ÖN KAYIT TARİHLERİ

15 Nisan 2019 –26 Nisan 2019

 

Ön başvuru ekranı ile igili açıklama için tıklayınız.

 

Başvuru için tıklayınız.

 

Basvuru durumunuzu sistemden takip edebilirsiniz. 

Belirsiz Başvuru:  Henüz incelenmeyen başvuru.
Hatalı Başvuru: Hatalı başvuru ve açıklamasını içerir
Değerlendirmeye alındı: Başvurunun tamamlandığı anlamına gelir.
 

ASİL LİSTELERİN İLANI

30 Nisan 2019

KESİN KAYIT TARİHLERİ

2 Mayıs 2019 – 17 Mayıs 2019

DERS MUAFİYET BAŞVURULARI

2 Mayıs 2019 – 20 Haziran 2019

  I. DÖNEM DERSLER (*)

22 Haziran 2019– 4 Ağustos 2019

  II. DÖNEM DERSLER (*)

24 Ağustos 2019- 

 

(*) Dönemler 7’şer haftalık hızlandırılmış program şeklinde yürütülecektir. Gelen talepler doğrultusunda (online başvuru aşamasındaki formda belirtilecek) dersler Hafta İçi (17:30’dan sonra) ve/veya Hafta Sonu  grubu şeklinde yürütülecektir.

 

(*) Öğretmenlik Uygulaması dersi (14 Hafta) Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün / günlerde Eylül ayından itibaren Alanya’da yürütülecektir.

 

(*) Öğretmenlik Uygulaması dersi Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar ile Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge çerçevesinde yürütülecektir.

 

 

 

7. Dönem-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön başvuru ekranı ile igili açıklama için tıklayınız.

 

7. Dönem-Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Muafiyet İşlemleri ile igili açıklama için tıklayınız.

 

7. Dönem -Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Kesin Kayıt ile igili açıklama için tıklayınız.

 

 

 

 

 

1.  Sertifika programı "Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi" ve “Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar” çerçevesinde   yürütülecektir. Açılacak program süresince oluşabilecek mevzuat değişikliklerinde güncel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Sözkonusu  değişikliklerin  öğrencilerimiz için zorunluluklar taşıması durumunda, öğrencilerimiz sorumluluklarını yerine getirmek zorundadır.

 

2.  Lisans programlarının örgün ve açıköğretim fakültelerinin en erken birinci sınıfını (ikinci yarı yılını) tamamlamış öğrenciler ve mezun öğrenciler başvuru yapılabilir. Kontenjandan fazla başvuru olması durumunda öğrenci kabulü, öncelik sırasıyla mezunlarda, 4. sınıf, 3. sınıf ve 2. sınıf öğrencilerinde, not ortalaması değerlendirilerek yapılacaktır.

 

3.  Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına kayıt olmak isteyen adayların mağduriyet yaşamamaları için  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu  Başkanlığı (TTKB) ilgili  yıldaki Kurul Kararına göre Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel; örgün ve yaygın eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslerin belirlenmesine ilişkin hükümleri dikkatlice incelemeleri gerekmektedir. (Talim Terbiye Kurulu’nun belirlemiş olduğu atamaya esas olan alanlar içinden toplam 500 öğrenci alınacaktır.)

Link:

https://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretmenlik-alanlari/icerik/201

 

4.  Ön kaydını çevrimiçi sistem üzerinden yapan adaylardan kesin kayıt hakkı kazananlar  kesin kayıt için istenilen belgeleri 17 Mayıs 2019 tarihine kadar Eğitim Fakültesi Formasyon Bürosu’na teslim etmesi gerekmektedir. Kesin kayıtlar şahsen veya posta, kargo ile yapılabilecektir. Evrakını teslim etmeyen adayların ön kayıt başvurusu geçersiz sayılacaktır.  

 

5.  Başvuru sırasında istenilen belgelerin, eksik ve/veya imzasız, mühürsüz/onaysız olması durumunda başvurular kabul edilmeyecektir.

 

6.  Kesin kayıt sırasında program ücretinin 1. taksit tutarının yatırıldığını gösterir dekont ve Başvuru Dilekçesi imzalanarak teslim edilecektir. İlan edilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan adaylar kayıt hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Kayıt yaptırmayan asil adayların yerine yedek adayların kayıtları yapılacaktır.

 

7.  Atamaya esas alanlarda Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kadrolu Uygulama Öğretmeni sayısına bağlı olarak alan kontenjanlarında sınırlamalar yapılabilecektir. 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı başvuralarına ilişkin Uygulama Öğretmeni sayısı Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilerleyen tarihlerde görüşülecektir.

 

Örneğin, bir önceki formasyon eğitimimizde 2018-2019 Eğitim Öğretim yılında Alanya sınırları içerisinde “Öğretmenlik Uygulaması” dersi için sahada branş öğretmeni bulunmadığından;

 

Adalet, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri, Denizcilik, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Farsça, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fransızca, Gemi Yapımı/Gemi İnşa, Gemi Yönetimi/Denizcilik, Gıda Teknolojisi, Giyim Üretim Teknolojisi, Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri, Harita Tapu Kadastro, Harita Tapu Kadastro Tekniği, Hayvan Yetiştiriciliği,  İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, Maden Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Psikoloji, Radyo ve Televizyon, Rehberlik, Sanat Tarihi, Sanat ve Tasarım, Seramik ve Cam Teknolojisi, Sivil Havacılık, Sosyoloji, Tarım Teknolojileri, Uçak Gövde-Motor, Ulaştırma Hizmetleri, Yapı Dekorasyon, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri

 

öğrencilerinin müracaatları (ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİNDEN MUAF DEĞİLSE) değerlendirmeye alınmamıştır.

 

8.  Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı derslerinde %70 devam zorunluluğu olup %30 devamsızlık hakkı bulunmaktadır. Öğretmenlik Uygulaması dersinden ilgili yönerge gereği devamsızlık yapılamamaktadır.

 

9.  Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı ücreti; ALKÜ öğrencileri için 1850 TL; diğer üniversite öğrencileri için 2054 TL olarak belirlenmiştir. Programa kesin kayıt hakkı elde eden öğrenciler bu ücretin ilk taksitini kayıt olurken, diğer taksitini 2. dönem başlangıcından önce ilan edilen tarihte ödeyeceklerdir. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kayıt sildiren adayların öğrenim ücretleri iade edilmeyecektir.

 

10. Başvuru sırasında yanlış bilgi verenler, kayıt hakkı elde etse bile kaydı yapılmaz, yapılanların da kayıtları silinir. Başvuru sırasında yanlış beyanda bulunan adaylara Sertifika düzenlenmez ve ücret iadesi yapılmaz.

 

11. Formasyon Eğitimi ile ilgili duyurular Fakültemizin internet sitesindeki duyurular sayfasından iletilecektir. Programdaki olası değişiklikler için öğrencilerimizin internet sitemizi takip etmesi önem arz etmektedir.

 

12. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir nedenle kayıt sildiren adayların öğrenim ücretleri iade edilmeyecektir.

Eski Site