PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKASI TESLİMİ HAKKINDA

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikalarının basımı tamamlanmıştır. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı mezun öğrencileri Pedagojik Formasyon Sertifikalarını 2 Mart 2018'den itibaren alabilir.Formasyon Sertifikaları hafta içi mesai saatleri içinde verilecektir. Hafta sonu Sertifika teslimi yapılmayacaktır.

 

NOT:  Formasyon Eğitimi Sertifikalarını alacak öğrencilerin belgelerini teslim almaya gelirken  TC Nüfus Cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

 

Başkasının yerine Sertifika alacak olan kişi Noter Onaylı Vekaletname ile gelmesi gerekmektedir. Aksi takdirde belge teslimi yapılmayacaktır.

Eski Site