Misyon ve Vizyon

Vizyon

Fakültemiz, eğitim-öğretim ve bilimsel etkinlikler ile bilgi ve öğretim teknolojisi üretimi konularında ulusal ve uluslararası platformlarda saygın, mezunları tercih edilen, evrensel nitelikte öğretim kadrosuna sahip, iç ve dış paydaşlarıyla kaliteli, hızlı ve etkili paylaşım ve sürekli gelişim içerisinde olan bir birim olmayı hedeflemektedir.

Bu çerçevede, Fakültemiz akademik ve idari personelin görev tanımlarına uygun ve verimli bir şekilde çalışması, kurumsal başarıyı arttırmaya yönelik düşüncelerin düzenli bir şekilde uygulanması, toplumsal sorunlara duyarlı bireylerin yetiştirilmesi ile sosyo-kültürel ve sportif etkinlikler ile toplumun aydınlanmasını sağlamayı amaçlamaktadır.

 

 

Misyon

Fakültemiz, ülkemizin temel değer ve hedefleri doğrultusunda eğitim ve öğretim hizmeti sunarak, ulusal ve evrensel geçerliliği olan bilgi, beceri ve tutumlara sahip bireyler yetiştirerek, eğitim alanına bilimsel katkı sağlayacak, iç ve dış paydaşları açısından yararlı ve sürdürülebilir bilgi ve kuramlar geliştirerek, Türkiye’nin eğitim-öğretim süreç ve etkinliklerinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaç edinmektedir.

Bu kapsamda, öğrencilerine öğretmenlik ruhunu aşılamak, öğretmenlik mesleğini sevdirerek onlara mesleğin gerektirdiği tutum ve davranışları kazandırmak, onları geleceğin eğitim liderleri olarak yetiştirmek ve nihayetinde ülkenin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki gelişimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Buradan hareketle, öğrencilerini çağdaş ve demokratik bir ortamda işbirliği ve katılımcılığa özendiren, çağın gerektirdiği değişim ve gelişimleri doğru algılayıp değerlendirmelerini sağlayan, kendisini sürekli yenileyen, planlı bir şekilde gelişen, çevresiyle bütünleşmiş, özgün, etkili ve nitelikli bir fakülte olma yolunda ilerlemektedir. Son olarak, davranışlarıyla çevresine ve topluma karşı duyarlı, sorumluluk sahibi, yaratıcı, girişimci, iş ahlakı ve yüksek kalite anlayışına sahip, Atatürk’ün Büyük Türkiye ideali doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde, fikri, vicdanı ve irfanı hür nesiller yetiştiren bir kurum olmayı amaçlamaktadır.

Eski Site