FAKÜLTEMİZDE "TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ" BAŞLIKLI KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Fakültemiz Yabancı Diller Eğitimi Bölümü ve İngilizce Öğretmenliği Etkinlik Kulübü işbirliğinde “TÜRKİYE’DE YABANCI DİL ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ” konulu konferans 23 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 11.00’da gerçekleştirilmiştir. Davetli konuşmacı Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Turan Paker ve kolaylaştırıcı Dr. Öğr. Üyesi Ali Erarslan ile birlikte ülkemizdeki yabancı dil öğretiminde karşılaşılan ve yabancı dil öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından dikkat edilmesi gereken önemli hususların altı çizilmiştir. Konuşmacı Prof. Dr. Turan Paker, yabancı dil öğretiminde davranışçı eğitime dayalı, dilbilgisi ağırlıklı dil öğretiminin ülkemizde yabancı dili iletişim amaçlı öğrenilmemesinin temel sebeplerinden biri olduğunu, sınav sisteminin ise bu durumu pekiştirdiğini belirtti. Sınavlarda dilbilgisi kuralları ve yapısal özellikler yerine, dildeki dört temel beceri olan dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin ölçülmesi ve derslerde dilin iletişim yönünü merkeze alan beceri eğitimi verilmesi gerektiğini açıkladı. Kulübün danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali ERARSLAN bu etkinlikle ilgili olarak, etkinliğin düzenlenmesine olan katkılarından dolayı Alanya Alaaddin Keybubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir’e ve bu etkinliğe katılımları ve aydınlatıcı bilgilerinden dolayı Prof. Dr. Turan Paker’e teşekkür etmiş ve etkinlik tamamlanmıştır.

Eski Site