İş Akış Şemaları

ALKÜ İA-002-Anabilim Dalı-Anasanat Dalı Başkanı Atama İş Akışı

ALKÜ İA-029-Bütçe İşlemleri İş Akışı

ALKÜ İA-048-Ek Ders İşlemleri İş Akışı

ALKÜ İA-068-Doğrudan Temin Suretiyle Mal Alım-Hizmet-İnşaat İş Akışı

ALKÜ İA-074-Doktor Öğretim Üyesi Ataması İş Akışı

ALKÜ İA-075-Maaş Hazırlama İş Akışı

ALKÜ İA-076-Maaş ve Ekders Dışındaki Ek Evraklar Hazırlama İş Akışı

ALKÜ İA-077-2547 S.K.33.Mad.Göre Yurtdışı Görevlendirilmesi İş Akışı

ALKÜ İA-078-2547 S.K.35.Maddesi Uyarınca Üniversitemizden Giden Öğretim Elemanları İş Akışı

ALKÜ İA-080-2547 S.K. 39.Maddesine Göre Görevlendirme İş Akışı

ALKÜ İA-081-Emeklilik İşlemleri İş Akışı

ALKÜ İA-085-Misafir Öğretim Üyelerinin Görevlendirme İşlemleri İş Akışı

ALKÜ İA-086-Öğretim Elemanlarının Açıktan Atama İş Akışı

ALKÜ İA-087-Öğretim Elemanlarının Naklen Atama İş Akışı

ALKÜ İA-088-Öğretim Elemanlarının Naklen Ayrılma İş Akışı

ALKÜ İA-089-Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı İş Akışı

ALKÜ İA-091-Çift Anadal Öğrencilerinin Öğrenim Durumu Takip İş Akışı

ALKÜ İA-092- Kadrolu Öğretim Elemanlarının Üniversite Dışı Ders Görevlendirmeleri İş Akışı

ALKÜ İA-093-Ders Kayıtları Organizasyonu İş Akışı

ALKÜ İA-094-Ders Planları ve Ders İçeriklerinin Güncellenmesi İş Akışı

ALKÜ İA-096-Fakülte-Yüksekokul Kurulu Temsilcisi Atama İş Akışı

ALKÜ İA-097-Haftalık Ders Programı Hazırlama İş Akışı

ALKÜ İA-098-Fakülte-Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi Seçimi İş Akışı

ALKÜ İA-100-Öğrencilerin İzinli Sayılması İş Akışı

ALKÜ İA-101-Kendi İsteği Üzerine Kaydı Silinen Öğrenciler İçin Kayıt Silme İş Akışı

ALKÜ İA-103-Önlisans-Lisans Kontenjanlarının Organizasyonu İş Akışı

ALKÜ İA-104-Çift Anadal ve Kurumiçi Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı

ALKÜ İA-105-Kurumlararası Yatay Geçiş İşlemleri İş Akışı

ALKÜ İA-107-Laboratuvar Uygulama İş Akışı

ALKÜ İA-110-Mazeret Sınavı İş Akışı

ALKÜ İA-112-Mezuniyet ve Diploma İş Akışı

ALKÜ İA-113-Öğretim Elemanı Görev Süresi Uzatma İş Akışı

ALKÜ İA-118-ÖSYM-İlk Kayıt İş Akışı

ALKÜ İA-119-Kurum Dışından Derse Gelen Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi İş Akışı

ALKÜ İA-120-Sınavlara İtiraz İş Akışı

ALKÜ İA-122-Yaz Okulu İşlemleri İş Akışı

ALKÜ İA-125-Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin İşleri İş Akışı

ALKÜ İA-140-Öğretim Üyesi Görevlendirme İş Akışı

ALKÜ İA-146-Final Sınav Programı Hazırlama İş Akışı

ALKÜ İA-151-Taşınır İşlem Fişi Kesilmesi İş Akışı

ALKÜ İA-152-Depo Sayımı Ve Hesap Cetvellerinin Düzenlenmesi İş Akışı

ALKÜ İA-153-Hurdaya Ayırma Ve İmha Etme İş Akışı

ALKÜ İA-154-Yurtiçi Ve Yurtdışı Harcırah Ödemeleri İş Akışı

ALKÜ İA-227-Kendi İsteği Üzerine Kaydı Silinen Öğrenciler İçin Kayıt Silme İşlemi

ALKÜ İA-231-Mezun Olan Öğrenciler İçin Yapılacak İşlemler

ALKÜ İA-233-Süreli Atanan Öğretim Elemanlarının Yeniden Atama İş Akışı

Eski Site