Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Bilimsel bilginin hızla arttığı, teknolojik gelişmelerin hayatımızı büyük oranda etkilediği bu çağda fen bilimleri eğitiminin rolü oldukça önemlidir. Bu çağda fen ve teknoloji alanındaki gelişmeleri takip eden, hem ülkemizin hem de çağın gerektirdiği yeniliklere katkı sağlayabilecek nesillerin yetiştirilebilmesi için fen bilimleri eğitimi alanında donanımlı eğitimcilere ihtiyaç vardır. Fen Bilgisi Eğitimi yüksek lisans programı gelecek nesilleri çağın gerektirdiği şekilde yetiştirebilecek bilgi ve becerilere sahip, fen bilimleri alanında yapılan araştırmaları yakından takip edebilen, bu alana katkı sunabilecek eğitimcileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 2017 yılında Matematik ve Fen Bilimleri Anabilim Dalı altında açılan tezli yüksek lisans programında şu an iki doçent, dört yardımcı doçent ve bir araştırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğretim üyelerinin FeTeMM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik), bilimin doğası, kavramsal değişim stratejisi, çevre eğitimi, teknoloji destekli fen eğitimi gibi güncel konularda yürüttükleri araştırmaları bulunmaktadır.

Programın Vizyonu;  bilimsel düşünme ilkeleri doğrultusunda, insani değerlere önem veren, etik değerleri benimseyen, girişimci, yeniliklere açık, takım ruhuna sahip eğitimciler yetiştirmek, ulusal ve uluslar alanda karşılaşılan problemlere çözüm üretebilecek saygın projeler ve uluslararası çalışmalar gerçekleştirmektir.  

Programın Misyonu; lisans eğitimini Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği alanlarında tamamlamış olan adayları gelecek nesilleri yetiştirme bilincine ve sorumluluğuna sahip, çevre ve dünya sorunlarını önemseyen, ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edip, alana katkı sağlayabilen fen bilgisi öğretmeleri ve akademisyenler olarak yetiştirmektir.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bologna Bilgi Sistemi için tıklayınız.

 

Eski Site