Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Matematik Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilmelerini, edindikleri uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmelerini, alanlarındaki bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmelerine imkan sağlamaktadır. Program, öğrencilerin uzmanlık gerektiren sorunları, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme ve alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgulama, çözüm yöntemi geliştirme ve çözme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme becerisini geliştirmektedir. Ayrıca, program kapsamındaki öğrencilerin alanlarındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve alanı dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilmelerini ve konusuyla ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmesini, alanında özümsediği bilgiyi ve sorun çözme yeteneklerini disiplinlerarası çalışmalara uygulayabilmesini hedeflemektedir. Kısaca, problem çözme odaklı, işbirliğine dayalı ve nitelikli uygulamalarla yürütülerek, araştırmacılara ve eğitimcilere katkı sağlanması programın esasını teşkil etmektedir.

Programın misyonu; Üniversitemizin genel misyonu doğrultusunda lisansüstü öğrenim gören öğrencilerin mesleki ve akademik gelişimlerini en etkin şekilde sürdürmelerini sağlamaktır. Bu misyonu gerçekleştirmek için öğrencilerin profesyonel gelişimini sağlamaya yönelik topluma fayda sağlayacak üst düzey matematik eğitimi araştırmalarının yapılmasını ve bu çalışmaların sonuçları doğrultusunda eğitim politikalarının geliştirilmesinin önerilmesini araştırma ve eğitim amacıyla diğer resmi ve özel eğitim kurumları ile işbirliğinin artırılmasını sağlayarak topluma hizmet etmektedir. 

Programın vizyonu; Üniversitemizin genel vizyonu doğrultusunda sunulan lisansüstü programın kalitesi sayesinde en nitelikli öğrencilerin, lisansüstü eğitim almak için seçtikleri, ulusal ve uluslararası üst düzey matematik eğitimi araştırmalarını destekleyen, eğitimindeki sorunların çözümünde etkin bir rol üstlenen,  ulusal gelişmeye katkı sağlayan, gelişime açık, yaratıcı, sorgulayıcı ve uygulayıcı uzman ve araştırmacıları yetiştiren bir anabilim dalı olmaktır. 

 

Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bologna Bilgi Sistemi için tıklayınız.

Eski Site