Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı kamu ve özel sektörde, insan kaynakları yönetimi ve hizmet içi eğitim birimlerinde eğitim uzmanı, program geliştirme uzmanı, akademik koordinatör olarak görev yapan ya da yapacak olan öğretmen, yönetici, eğitim uzmanı ve diğer çalışanların mesleki niteliklerini artırmayı ve mesleki yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.  Anabilim dalı tezli ve tezsiz lisansüstü programlar açabilmekte, Eğitim Fakültesi'nin diğer tüm lisans programlarında yer alan "öğretmenlik meslek bilgisi" derslerini ve Eğitim Fakültesi bünyesinde yürütülen pedagojik Formasyon programını Eğitim Bilimleri Bölümü'nün diğer anabilim dalları ile birlikte yürütmektedir.  Anabilim Dalında 1 Doçent görev yapmaktadır.

Vizyon

Gerçekleştirdiği nitelikli eğitim ve bilimsel çalışmalar ile ulusal ve uluslar arası düzeyde lider bir anabilim dalı olmaktır.

Misyon

Misyonumuz evrensel ve etik değerler ışığında, bilim ve teknolojinin ilkelerine bağlı kalarak sunulan öğretim, araştırma, toplum hizmetleri ile ülkemiz eğitim politikalarının oluşturulmasında, geliştirilmesinde ve uygulanmasında etkili olan, üstün nitelikli, çağdaş, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı uzmanlar yetiştirmektir.

Bu kapsamda,

1. Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve özel sektörün ihtiyacı olan, akademik koordinatör, eğitim uzmanı ve program geliştirme uzmanları yetiştirmek,

2. Yükseköğretimin ihtiyacı olan öğretim elemanı yetiştirmek,

3. Eğitim Fakültesi'nde öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazanmış nitelikli öğretmenler olarak yetişmelerine katkı vermek,

4. Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli eğiticilerin ve öğretmenlerin bireysel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimler vermek,

5. Eğitim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, öğretmen eğitimi vb. konularında ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar ve projeler yapmaktır.

 

Anabilim Dalı Başkanı Dr.Öğr.Üyesi Dilek Yaralı  0 242 510 6130/3056 E-Posta: dilek.yarali@alanya.edu.tr
  Prof. Dr. Neşe ÖZKAL 0(242) 510 60 60 / 3022 E-Posta: nese.ozkal@alanya.edu.tr