Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı eğitim sisteminde görev yapan ya da yapacak olan öğretmen, yönetici, denetmen, eğitim uzmanı ve diğer çalışanların mesleki nitelik düzeyini arttırmayı, mesleki yeterliklerini geliştirmeyi, çağdaş eğitim ve yönetim biliminin ilke ve tekniklerini bilen, ortaya çıkan sorunları bilimsel yaklaşımla ele alarak, araştırma ve çözüm üretme becerileri kazanmış eğitim ve okul yöneticileri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ilk öğrencilerini 2016-2017 eğitim-öğretim yılı içerisinde kabul etmiştir. Dersler ikinci öğretim saatlerinde yapılmaktadır. Programa başvurabilmek için Eğitim Fakültesi mezunu olmak veya diğer fakültelerden mezun olup pedagojik formasyon almış olmak gereklidir. Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuruda yabancı dil ve ALES şartı aranmamaktadır.

Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programının normal öğretim süresi 2 yarıyıl ders aşaması, 1 yarıyıl proje aşaması olup toplam 3 yarıyıldır. Program beş zorunlu, beş seçimlik olmak üzere 30 kredilik on ders ve bir dönem projesinden oluşmaktadır.

 

I. YARIYIL

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Z/S

Eğitim Yönetiminde Kuram ve Uygulama

3

0

3

6

Z

Eğitim Yönetimi

3

0

3

6

Z

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

6

Z

Etkili Okul ve Okul Geliştirme

3

0

3

6

S

Eğitim Yönetiminde Güdüleme Kuramları

3

0

3

6

S

Eğitim Programlarının Yönetimi

3

0

3

6

S

Eğitimde Liderlik

3

0

3

6

S

Nitel Araştırma Yöntemleri

3

0

3

6

S

Okul-Çevre İlişkisi

3

0

3

6

S

II. YARIYIL

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Z/S

Eğitim Yönetiminde İnsan İlişkileri

3

0

3

6

Z

Eğitim İstatistiği

3

0

3

6

Z

Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar

3

0

3

6

S

Avrupa Birliği Eğitim Politikaları ve Türkiye’nin Katılımı

3

0

3

6

S

Örgütsel ve Yönetsel Etik

3

0

3

6

S

Okullarda Rehberlik Hizmetlerinin Yönetimi

3

0

3

6

S

Öğrenme Süreçleri

3

0

3

6

S

Eleştirel Pedagoji

3

0

3

6

S

III. YARIYIL

Dersin Adı

Teori

Uygulama

Kredi

AKTS

Z/S

Dönem Projesi

0

6

0

30

Z

 

Z: Zorunlu, S: Seçmeli

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bologna Bilgi Sistemi için tıklayınız.