Bölüm Hakkında

Fakültemiz  bünyesinde Özel Eğitim Bölümü açılması konusundaki teklifimiz 2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında  uygun  görülmüştür.