Kalite Komisyonu Üyeleri

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ümran DEMİR Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Dilek YARALI Üye
Dr. Öğr. Üyesi Sibel DAL Üye
Fatih ÖZDEMİR  Fakülte Sekreteri