Bölüm Hakkında

Temel Eğitim Bölümü; Türkiye’de, 1997 yılında sekiz yıllık zorunlu kesintisiz temel eğitime geçilmesinden sonra ortaya çıkan ilköğretim basamağındaki öğretmen gereksinimlerini karşılamak üzere, 1998 yılındaki yeniden yapılanma sürecinde İlköğretim Bölümü olarak kurulmuştur. 2016 yılında yapılan güncelleme ile bölümün adı Temel Eğitim Bölümü olarak değişmiştir. Bu bölüm altında bulunan Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı, okul öncesi eğitim kurumlarına anaokulu/okul öncesi eğitim öğretmeni; Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı, ilköğretim okullarının birinci kademesine sınıf öğretmeni yetiştirmektedir. Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabildikleri gibi yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla akademik yaşama da atılabilmektedirler.

Bölümümüz 2018-2019 Güz yarıyılından itibaren  Sınıf Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitimi Lisans Programlarına  60'ar öğrenci alarak eğitime başlamıştır.

Bu bölümün temel amaçları;

  • Alanıyla ilgili bilgi ve becerileri öğrencilerine kazandırmak için etkili öğretim stratejilerini kullanabilen, temel eğitim basamağındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme yeterliğini kazanmış,  sorumluluk alarak çözüm üretebilen, yaşam boyu öğrenme kapsamında kendini sürekli olarak geliştirebilen, toplum yararına gönüllü çalışmalarda sorumluluk alan entelektüel öğretmenler yetiştirmek,
  • Temel eğitim basamağıyla ilgili geliştirilen strateji, politika ve uygulamaları ve bunlardan elde edilen sonuçları değerlendirebilen, güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirebilen; çalışmalarını bilimsel ve etik değerler temelinde yürütebilen, alandaki bilgilerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilen, üstlendiği bilimsel ve mesleki çalışmaları bağımsız ya da iş birliğine dayalı olarak yürütebilen akademisyenler yetiştirmek.
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Emine BALCI Tel:0 242 510 6130 /3045 E-posta: emine.balci@alanya.edu.tr 
Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Ceyhun ERSAN Tel: 0 242 510 6130 /3100 E-posta: ceyhun.ersan@alanya.edu.tr