Bölüm Hakkında

Eğitim Bilimleri Bölümü'nün genel amacı Eğitim Fakültesi'nde yer alan tüm lisans programlarında öğretmenlik meslek bilgisi derslerini yürütmek, eğitim alanında araştırmalar yapmak, lisansüstü programları ile eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak, nitelikli eğitim uzmanları, psikolojik danışmanlar ve öğretmenler yetişmesine katkıda bulunmak, çeşitli fakülte ve bölümlerden mezun olanlara temel eğitim derslerinin verilmesini sağlamaktır.  Bu amaçlar Eğitim Bilimleri Bölümü içinde yer alan Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalları ile gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu Anabilim Dalları’ndan yalnızca Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı lisans düzeyinde, Eğitim Programları ve Öğretim, Eğitim Yönetimi, Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalları ise lisansüstü düzeyinde öğrenci kabul edebilmektedir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan Eğitim Bilimleri Bölümü 2016-2017 öğretim yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Lisans programına, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans programına ve Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitim Programına öğrenci alımına başlamıştır. Bölümümüz ile Avrupa ülkelerindeki bazı üniversiteler arasında öğrenci değişimi yapmak üzere Erasmus Öğrenci Değişimi Protokolü imzalanmış olup, öğrencilerimiz talep etmeleri ve gerekli koşulları sağlamaları durumunda yurtdışındaki anlaşmalı bir üniversitede belli bir süreliğine öğrenim görme olanaklarına sahiptirler. Henüz yeni açılmış olan bir bölüm olmamıza rağmen hızla büyüme ivmesi gösteren bir bölüm olarak Eğitim Bilimleri Bölümümüz alanında yetkin akademik kadrosuyla öğrencilerimize hizmet vermektedir. Bölümümüzde 1 Profesör 1 Doçent,  7 Dr. Öğr. Üyesi  görev yapmaktadır.

Vizyonumuz

Etik ilke ve değerler temelinde, yaşam boyu öğrenerek mesleki ve kişisel olarak kendini geliştirmeyi ilke edinen nitelikli öğretmen, psikolojik danışman ve uzmanlar yetiştirmeyi amaçlayan alanında lider bir bilim dalı olmaktır.

Misyon

Eğitim dünyasında bilimsel bir bakış açısıyla etkin roller üstlenebilecek aydın, dinamik, işbirliğine açık, sorgulayan, eleştirel düşünen, araştıran nitelikli öğretmen, psikolojik danışman ve uzmanlar yetiştirmek, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmaktır. 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK

Tel: 0 242 510 6130/3041

E-posta: ali.ozturk@alanya.edu.tr