Mevzuat - Yönetmelik - Yönerge ve Esaslar

Yükseköğretim Mevzuatı için tıklayınız 

 

Yönetmelikler için tıklayınız

Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği 

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Türkçe Ve Yabancı Dil öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 

 

Yönergeler için tıklayınız

Öğrenci Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

Ön Lisans Ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Ve Kayıt Kabul Yönergesi

Yaz Öğretimi Yönergesi

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Yönergesi

Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi

Özel Öğrenci Yönergesi

Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi

Öğrenime Ara İzni Yönergesi

Diploma, Diploma Eki ve Diğer Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönerge

Sınav ve Başarı Değerlendirme Yönergesi

 

Esaslar  için tıklayınız

Mazeret Sınav Esasları

Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine İlişkin Senato Esasları