Misyon Vizyon

Hedef

Bugünün ve geleceğin ihtiyaçları doğrultusunda Türk Milli Eğitiminin amaçlarını kavramış, alanında yetkin, öğrenme ve öğretme kuramlarını bilen, analitik düşünme gücüne sahip ve sentez yapabilen, kendini yenileyebilen, öğretmenlik mesleğini içselleştirmiş ve özgüvenli, ahlaklı ve saygın biçimde alanındaki değişim ve gelişime uyum sağlayabilen, sanat, insan ve doğa sevgisi olan öğretmenler yetiştirmek.

Görev

Fakültemiz bünyesinde bulunan 7 bölümde güçlü, nitelikli ve genç akademik kadrosu ile ülkemizin ihtiyacı olan öğretmenleri; alan eğitiminde gerekli kuramsal altyapı ile uygulamaları yapabileceği teknolojik donanıma sahip dersliklerde, ilgili diğer kurumlarla işbirliği içinde, ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda ve mesleğinin gerektirdiği tavır ve davranış bilinciyle yetiştirmektir.