Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının amacı; Türkçe eğitim ve öğretimi alanında Türk dilini ve edebiyatını, dünyadaki son öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerini de kapsayacak şekilde öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili bilgi ve yetkinlikleri ayrıntılı bir şekilde işlemek ve öğrencilere bilgi ve uygulama düzeyinde kazandırmaktır. 

Misyon: Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı içerisinde kültürümüzün temel unsurlarından Türk dili alanında yazılı, sözlü ve görsel ürünleri araştıran, inceleyen; elde edilen bilgileri toplumla paylaşan ve toplumun hizmetine sunan, diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici rol oynayan, insanımızın küreselleşen dünyada daha iyi bir yaşam standardına ulaşması için dil, dilin etkin kullanımı ve öğretimi alanlarında yetkin Türkçe öğretmenleri ve Türkçe Eğitimi alanında bilim insanları yetiştirmektir. Bunun yanında bölümümüzün bir diğer misyonu da Türk dilini korumak, geliştirmek, kendi ulusuna ve dünyaya tanıtmak amacı ile ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim faaliyetlerine katılmak, söz konusu faaliyetlerde belirleyici rol oynamak ve katkıda bulunmaktır.

Vizyon:  Türkçenin temel sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapabilen, muhakeme ve sentez yetenekleri gelişmiş, çağın gereksinimlerine ve gelişimine uygun, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, uzmanlık alanında yetkin, bilimsel ilkelere bağlı, kendisini yaşam boyu geliştirilebilen bilimsel dünyaya katkı sağlayabilecek, ülkesine ve milletine içten bağlı, ulusal değerlerini öğrenmeye ve öğretmeye çalışan, yaratıcı, eleştirel düşünebilen ve sorgulama becerileri gelişmiş ulusal ve uluslar arası nitelikte Türkçe öğretmenleri ve Türkçe Eğitimi alanında bilim insanları yetiştirmektir.

Bölümümüzün yetkin akademik kadrosu Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde Türkçe Eğitimi ve Yabancılara Türkçe Öğretimi programlarında tezli yüksek lisans eğitimi vermekte olup bunun yanında Türkçe Eğitimi doktora programıyla bilim alanına katkı sunmaktadır.

Ana Bilim Dalımız Türkçe Öğretmenliği lisans programında, Yabancılara Türkçe Öğretimi ile Türkçe Eğitimi tezli yüksek lisans programlarında, Türkçe Eğitimi doktora programında mezunlar vermiş olup Türkçemize yönelik eğitim faaliyetlerine devam etmektedir.

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Dersleri ve İçerikleri

Bölüm Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR 0 242 510 6130/ 3104 E-posta: ozgur.aydemir@alanya.edu.tr

Bölüm Başkan Yardımcısı ve Ana Bilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Bora BAYRAM 0 242 510 6130/ 3101 E-posta: bora.bayram@alanya.edu.tr
  Prof. Dr. Elif AKTAŞ 0 242 510 6130/ 3102 E-posta: elif.aktas@alanya.edu.tr  
  Prof. Dr. Serdar BULUT 0 242 510 61 30/3065

E-posta: serdar.bulut@alanya.edu.tr

  Doç.Dr. Yavuz UYSAL 0 242 510 6130/ 3015 E-posta: yavuz.uysal@alanya.edu.tr   
  Doç. Dr. Vedat HALİTOĞLU 0 242 510 6130/ 3054 E-posta: vedat.halitoglu@alanya.edu.tr                             
  Dr. Öğr. Üyesi Nermin ER AYDEMİR 0 242 510 6130/ 3121 E-posta :nermin.eraydemir@alanya.edu.tr
  Arş. Gör. Ahmet Turan EŞ 0 242 510 6130/ 3058 E-posta: turan.es@alanya.edu.tr
  Arş. Gör. Ali CANBULAT 0 242 5106130/ 3059 E-posta : ali.canbulat@alanya.edu.tr