Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı

Türkçe Öğretmenliği Lisans Programının amacı; Türkçe eğitim ve öğretimi alanında Türk dilini ve edebiyatını, dünyadaki son öğretim yaklaşım, metot ve tekniklerini de kapsayacak şekilde öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili bilgi ve yetkinlikleri ayrıntılı bir şekilde işlemek ve öğrencilere bilgi ve uygulama düzeyinde kazandırmaktır. 

Misyon: Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı içerisinde kültürümüzün temel unsurlarından Türk dili alanında yazılı ve sözlü ürünleri araştıran, inceleyen; elde edilen bilgileri toplumla paylaşan ve toplumun hizmetine sunan, diğer kültürlerle olan ilişkilerde belirleyici rol oynayan, insanımızın küreselleşen dünyada daha iyi bir yaşam standardına ulaşması için dil, dilin etkin kullanımı ve öğretimi alanlarında yetkin Türkçe öğretmenleri ve Türkçe Eğitimi alanında bilim adamları yetiştirmektir. Bunun yanında bölümümüzün bir diğer misyonu da Türk dilini korumak, geliştirmek, kendi ulusuna ve dünyaya tanıtmak amacı ile ulusal ve uluslar arası eğitim-öğretim faaliyetlerine katılmak, söz konusu faaliyetlerde belirleyici rol oynamak ve katkıda bulunmaktır.

Vizyon:  Türkçenin temel sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapabilen, muhakeme ve sentez yetenekleri gelişmiş, çağın gereksinimlerine ve gelişimine uygun, ulusal ve evrensel değerlere saygılı, uzmanlık alanında yetkin, bilimsel ilkelere bağlı, kendisini yaşam boyu geliştirilebilen bilimsel dünyaya katkı sağlayabilecek, ülkesine ve milletine içten bağlı, ulusal değerlerini öğrenmeye ve öğretmeye çalışan, yaratıcı, eleştirel düşünebilen ve sorgulama becerileri gelişmiş ulusal ve uluslar arası nitelikte Türkçe öğretmenleri ve Türkçe Eğitimi alanında bilim adamları yetiştirmektir.

Anabilim Dalımız 2019-2020 Güz yarıyılından itibaren  Türkçe Öğretmenliği Lisans Programına  40 öğrenci alarak eğitime başlamıştır.

Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Dersleri ve İçerikleri

  Prof. Dr. Özgür Kasım AYDEMİR 0 242 510 6130/ 3001 E-posta: ozgur.aydemir@alanya.edu.tr

Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Elif AKTAŞ 0 242 510 6130/ 3102 E-posta: elif.aktas@alanya.edu.tr  
  Doç.Dr. Yavuz UYSAL 0 242 510 6130/ 3015 E-posta: yavuz.uysal@alanya.edu.tr   
  Dr. Öğr. Üyesi Vedat HALİTOĞLU 0 242 510 6130/ 3054 E-posta: vedat.halitoglu@alanya.edu.tr                             
  Dr. Öğr. Üyesi Bora BAYRAM 0 242 510 6130/ 3101 E-posta: bora.bayram@alanya.edu.tr
  Arş. Gör. Ahmet Turan EŞ 0 242 510 6130/ 3058 E-posta: turan.es@alanya.edu.tr