Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı

Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı, ülkenin geleceği için, çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık, demokratik ve etik değerlere saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı, ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak, yeterli bilgi ve pratiğe sahip üstün nitelikli  öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabildikleri gibi açılması planlanan yüksek lisans ve doktora programları ile akademik hayata da atılabileceklerdir.

Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet AK Tel: 0 242 510 6130/ 3021 E-posta: mehmet.ak@alanya.edu.tr
  Doç. Dr. Eray BAYRAMOL Tel: 0 242 510 6130 / 3103 E-posta: eray.bayramol@alanya.edu.tr
  Dr. Öğretim Üyesi Adem KARACA Tel:0 242 510 6130 / 3042 E-posta: adem.karaca@alanya.edu.tr