Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı, tezli ve tezsiz lisansüstü programları açabilmenin yanı sıra, öğretmen yetiştiren programlarda yer alan “öğretmenlik meslek bilgisi” derslerini Eğitim Bilimleri Bölümü’nün diğer anabilim dalları ile birlikte yürütmektedir. Anabilim dalımızda 1 doçent 1 yardımcı doçent görev yapmaktadır.

Eğitim Yönetimi Anabilim Dalının temel amacı bu alanda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak üzere eğitim sisteminde görev yapan ya da yapacak olan öğretmen, yönetici, denetmen, eğitim uzmanı ve diğer çalışanların mesleki nitelik düzeyini arttırmak, mesleki yeterliklerini geliştirmek, çağdaş eğitim ve yönetim biliminin ilke ve tekniklerini bilen, ortaya çıkan sorunları bilimsel yaklaşımla ele alarak, araştırma yapma ve çözüm üretme becerileri kazanmış, rekabet ortamında her türlü eğitim programlarını etkili bir biçimde yönetme becerileriyle donatılmış eğitim ve okul yöneticileri yetiştirmektir.

Anabilim Dalı Başkanı  Prof. Dr. Kamile DEMİR  Tel: 0 242 510 6130 / 3020  E-posta : kamile.demir@alanya.edu.tr 
  Doç. Dr. Ahmet ŞAHİN Tel: 0 242 510 6130 / 3044 E-posta : ahmet.sahin@alanya.edu.tr