Müzik Eğitimi Anabilim Dalı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü,  Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı, Müzik Öğretmenliği Programın temel amacı müzik eğitimi alanında nitelikli ve çağın gereklerine göre kendini yetiştirmiş, yanı sıra   gelişmeye  açık müzik öğretmenleri yetiştirmek olup;  öğrenim süresi 4  yıl  ve dili  de Türkçedir.

Ana Bilim Dalına, Y-TYT'den ilk sekiz yüz bin başarı sıralamasında bulunma koşulunun elde edilmesi sonrasında;  müziksel işitme,  müziksel çalma ve müziksel söyleme boyutlarını içeren özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Müzik Öğretmenliği Programında “Müzik Alan bilgi ve becerisi”, “Müzik Kültürü”, “Mesleki Bilgi”  ve “Genel Kültür” derslerinden oluşan ve  müziğin hemen bütün boyutlarını içeren  zorunlu ve seçmeli dersler yer almaktadır.

Müzik Öğretmenliği Programı

Ana Bilim Dalından mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı devlet veya  özel okullarda öğretmen olarak çalışmakta; lisansüstü eğitim olanağı  ile   akademik kariyer imkanına  sahip olabilmekte, ayrıca çeşitli kamu ve özel kurum/kuruluşlarda  sanat danışmanı olarak da çalışabilmektedirler.

Amaçlar : Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalımız, toplumumuza, çocuklarımıza ve gençlerimize okulda ve okul dışı ortamlarda kaliteli müzik eğitimi verecek; yaratıcı, analitik düşünce yapısına sahip, araştırmacı, yeniliklere açık, güçlü kuramsal alt yapıya ve uygulamaya yönelik bilgi donanımına sahip, çalgısını ve sesini çok iyi kullanabilen, bireysel ve grup çalışmalarına yatkın, nitelikli müzik öğretmenlerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaç doğrultusunda, Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğrencilerimizden düşünsel, duygusal, bedensel yeterliliklerini ve yaratıcı yönlerini en üst düzeyde geliştirmeleri ve çağdaş sanatsal değerlerle donanmış başarılı bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleri beklenmektedir.

Hedefler : Çağdaş sanatsal değerler ve uluslararası standartlar doğrultusunda, eğitim-öğretim veren Ana Bilim Dalımız, Üniversitemizin temel değerlerine bağlı, güçlü üniversite-mezun dayanışmasının desteklendiği, eğitim ve müzik dünyasıyla işbirliğin varolduğu, akademik personellerimizin ve öğrencilerimizin kendi hedeflerini gerçekleştirme çabalarının desteklendiği, Üniversite’mizin hedefleri ile özdeşleştiği kurumsal bir yapı içerisinde gelişimine devam etmeyi planlamaktadır. Bu hedefi canlı ve dinamik kılmak için Ana Bilim Dalımız, ulusal ve uluslararası düzeyde müzik eğitimi alanında ortaya çıkan yenilikleri izleyerek, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, bireysel ve takım çalışması ruhuna sahip bir kurum kültürü oluşturmayı hedeflemektedir.

 

ABD Başkanı Prof.Dr.S.Cem ŞAKTANLI Tel:0 242 510 6130/3001 e-posta: cem.saktanli@alanya.edu.tr
  Dr.Öğr.Üyesi Ahmet Mutlu TERZİOĞLU Tel:0 242 510 6130/3107 e-posta: mutlu.terzioglu@alanya.edu.tr
  Doç. Dr. Eren LEHİMLER Tel:0 242 510 6130/3105 e-posta: eren.lehimler@alanya.edu.tr
  Öğr. Gör. Zhanna AKTÜRK Tel:0 242 510 6130/3106 e-posta: zhanna.akturk@alanya.edu.tr