Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü içerisinde yer alan 4 yıllık lisans programıdır.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, 2013 - 2014 eğitim-öğretim yılında ilköğretimin ikinci kademesinde (5-8. sınıf) görev yapacak matematik öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla öğrenci alımına başlamıştır.

Programda, zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, seçmeli, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir.

Anabilim Dalımızın eğitim programı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak; mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip, kişisel ve mesleki yaşamında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilen, araştırma ve geliştirme etkinliklerinde etkin rol alabilecek öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

2018-2019 öğretim yılından önce kayıtlı öğrenciler için

Matematik Eğitimi ABD Ders İçeriği ve Ders Kataloğu

2018-2019 öğretim yılı ve sonrası kayıtlı öğrenciler için

Matematik Eğitimi ABD Ders İçeriği ve Ders Kataloğu

  Doç. Dr. Zafer ÇAKIR  Tel:0 242 510 6130 /  E-posta: zafer.cakir@alanya.edu.tr
  Doç. Dr. Seher ASLANCI  Tel:0 242 510 6130 / 3024 E-posta: seher.aslanci@alanya.edu.tr
Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ali ŞENDUR Tel: 0 242 510 6130 / 3029 E-posta: ali.sendur@alanya.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Rahime DERE PAÇİN  Tel:0 242 510 6130 / 3035 E-posta: rahime.dere@alanya.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Tuğba UYGUN ERYURT  Tel:0 242 510 6130 / 3026 E-posta: tugba.uygun@alanya.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Bilal ÖZÇAKIR  Tel:0 242 510 6130 E-posta: bilal.ozcakir@alanya.edu.tr
  Arş. Gör. Huriye DOĞAN  Tel:0 242 510 6130 / 3030 E-posta: huriye.atescan@alanya.edu.tr
  Arş. Gör. Habibe TOKER  Tel: 0 242 510 6130 E-posta: habibe.toker@alanya.edu.tr