Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı, ALKÜ Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü'ne bağlı olarak, 2015 - 2016 eğitim-öğretim yılında faaliyete başlamıştır. Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 4 yıllık lisans eğitimi vermektedir. Mezun öğrencilerimiz, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı Resmî ve Özel Eğitim Kurumları’nın okul ve hazırlık dershanelerinde Fen ve Teknoloji Öğretmeni olarak görev almaktadır.

Eğitim öğretim faaliyetleri alanında uzman öğretim elemanlarından oluşan dinamik bir kadroyla, alandaki gelişme ve değişmelere uygun, demokratik ve katılımcı bir ortamda gerçekleştirilmektedir. Eğitim öğretim faaliyetlerindeki temel amaç; bilimsel düşünebilen, araştıran, sorgulayan ve kendini sürekli yenileyen Fen ve Teknoloji öğretmenleri yetiştirmektir. Anabilim dalında 2 doçent, 4 yardımcı doçent ve 1 araştırma görevlisi görev yapmaktadır.

Fen bilgisi öğretmenliği lisans programında yaklaşık 80 öğretmen adayı lisans öğrenimlerini sürdürmektedirler. Programımızda örgün öğretim (I.Öğretim)  yapılmaktadır. Alan derslerine ait uygulamalar fizik, kimya ve biyoloji laboratuarlarında yürütülmektedir. Anabilim Dalı öğrencileri öğretmenlik uygulaması ve okul deneyimi dersleri kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilköğretim okullarında staj yapmaktadırlar. Mezun olan öğretmen adayları istedikleri takdirde belirlenen kontenjanlar dahilinde Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı programı kapsamında yüksek lisans   programlarında akademik dereceler alabilmektedir.

Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel okullarda öğretmenlik yapabildikleri gibi açılması planlanan yüksek lisans ve doktora programları ile akademik hayata da atılabileceklerdir.

2018-2019 öğretim yılından önce kayıtlı öğrenciler için

Fen Bilgisi Eğitimi ABD Ders İçeriği ve Ders Kataloğu

 

2018-2019 öğretim yılı ve sonrası  kayıtlı öğrenciler için

Fen Bilgisi Eğitimi ABD Ders İçeriği ve Ders Kataloğu

Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kadir BİLEN Tel:0 242 510 6130 / 3018 E-posta: kadir.bilen@alanya.edu.tr
  Prof. Dr. Nilgün TATAR Tel:0 242 510 6130 / 3033 E-posta: nilgün.tatar@alanya.edu.tr
  Doç. Dr. Ayşe YENİLMEZ TÜRKOĞLU Tel:0 242 510 6130 / 3046 E-posta: ayse.yenilmez@alanya.edu.tr
 
Doç. Dr. Hakan KARAARDIÇ
Tel:0 242 510 6130 / 3023 E-posta: hakan.karaardic@alanya.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Mücahit KÖSE Tel:0 242 510 6130 / 3031 E-posta: mucahit.kose@alanya.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Tuba DEMİRCİ Tel:0 242 510 6130 / 3036 E-posta: tuba.demirci@alanya.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi M. Akif KURTULUŞ Tel: 0 242 510 6130 /3043 E-posta: muhammed.kurtulus@alanya.edu.tr
  Arş. Gör. Venüs YILDIZ Tel: 0 242 510 6130 /3043 E-posta: venus.yildiz@alanya.edu.tr