Matematik Eğitimi Anabilim Dalı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü içerisinde yer alan 4 yıllık lisans programıdır.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği Programı, 2013 - 2014 eğitim-öğretim yılında ilköğretimin ikinci kademesinde (5-8. sınıf) görev yapacak matematik öğretmenlerini yetiştirmek amacıyla öğrenci alımına başlamıştır.

Programda, zorunlu alan bilgisi, öğretmenlik meslek bilgisi, seçmeli, genel kültür ve uygulama derslerine yer verilmektedir.

Anabilim Dalımızın eğitim programı, öğretmen yetiştirmede çağdaş yaklaşımları temele alarak; mesleğinin gerektirdiği niteliklere sahip, kişisel ve mesleki yaşamında öğrencileri için doğru bir model oluşturabilen, araştırma ve geliştirme etkinliklerinde etkin rol alabilecek öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

2018-2019 öğretim yılından önce kayıtlı öğrenciler için

Matematik Eğitimi ABD Ders İçeriği ve Ders Kataloğu

2018-2019 öğretim yılı ve sonrası kayıtlı öğrenciler için

Matematik Eğitimi ABD Ders İçeriği ve Ders Kataloğu

2022-2023 öğretim yılı ve sonrası kayıtlı öğrenciler için

Matematik Eğitimi ABD Ders İçeriği ve Ders Kataloğu

Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ali ŞENDUR Tel: 0 242 510 6130 / 3029 E-posta: ali.sendur@alanya.edu.tr
  Prof.. Dr. Zafer ÇAKIR  Tel:0 242 510 6130 / 3066 E-posta: zafer.cakir@alanya.edu.tr
  Prof.. Dr. Seher ASLANCI  Tel:0 242 510 6130 / 3024 E-posta: seher.aslanci@alanya.edu.tr
  Doç. Dr. Tuğba UYGUN   Tel:0 242 510 6130 / 3026 E-posta: tugba.uygun@alanya.edu.tr
  Doç. Dr. Bilal ÖZÇAKIR Tel: 0 242 510 6130 / 3055 E-posta: bilal.ozcakir@alanya.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Rahime DERE  Tel:0 242 510 6130 / 3035 E-posta: rahime.dere@alanya.edu.tr
  Arş. Gör. Habibe TOKER KEKİK  Tel: 0 242 510 6130 / 3048 E-posta: habibe.toker@alanya.edu.tr