Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı

Eğitim fakültelerinin 1997-1998 Eğitim-Öğretim Yılında yeniden yapılandırılması ile Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı İlköğretim Bölümü çatısı altında kurulmuştur. 2016-2017 Güz dönemi ile ana bilim dalının adı “Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı” olarak değişmiştir.

Anabilim Dalımız 2018-2019 Güz yarıyılından itibaren Sınıf Öğretmenliği Lisans Programlarına  60 öğrenci alarak eğitime başlayacaktır.

Bu ana bilim dalının amaçları:

Öğrencilere sınıf öğretmenliği ile ilgili lisans ve lisansüstü düzeyde bilgi, beceri ve tutumlar kazandırarak onların alanda uzmanlaşmalarını sağlamanın yanı sıra kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmalarını destekleyerek nitelikli birer öğretmen olarak yetişmelerini sağlamak amaçlanmıştır. Ayrıca sınıf eğitimi alanındaki sorunlarıbelirleme, çözüm yolları geliştirme, sonuçları değerlendirme ve gerektiğinde uygulayabilme yeterliğini kazanmış öğretmenler yetiştirmek amaçlanmıştır.

2018-2019 öğretim yılı ve sonrası kayıtlı öğrencilerin ders kataloğu için tıklayınız

Sınıf Öğretmenliği Lisans Program Bilgi Paketi için tıklayınız

Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt ÇAPRAZ Tel:0 242 510 6130 /3064 E-posta: cuneyt.capraz@alanya.edu.tr
  Prof. Dr. Serdar BULUT Tel: 0 242 510 6130/3065 E-posta: serdar.bulut@alanya.edu.tr
  Doç. Dr. Emine BALCI Tel:0 242 510 6130 /3045 E-posta: emine.balci@alanya.edu.tr 
  Doç. Dr. Demet SEBAN Tel: 0 242 510 6130 E-posta: demet.seban@alanya.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Aslı YÜKSEL Tel:0 242 510 6130 /3049 E-posta: asli.yuksel@alanya.edu.tr
  Dr. Öğr. Üyesi Sibel DAL Tel: 0 242 510 6130/3025 E-posta: sibel.dal@alanya.edu.tr
  Arş. Gör. Aslıhan KILIÇ Tel:0 242 510 6130 /3045 E-posta: aslihan.kilic@alanya.edu.tr