İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Hakkında

İngiliz Dili ve Eğitimi Anabilim Dalı Lisans Derecesinde eğitim vermeye 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında başlamıştır ve ilk mezunlarını 2020-2021 Öğretim yılı sonunda vermiştir.

İngilizce Öğretmenliği programının amacı çağdaş eğitim yaklaşımlarını bilen ve uygulayabilen, mesleki ve kişisel gelişimini tamamlamış, alanında donanımlı ve araştırmaya açık İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir. Mesleki bağlamda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ve ayrıca Avrupa Birliği öğretmen yeterliliklerine sahip, Türkiye’deki ve dünyadaki gelişmeleri takip eden, çağdaş kuram, uygulama ve yöntemleri değerlendirebilen, mesleki ve kişisel düzeylerde bu değerlendirmelerden kendine ve çevresine katkılar sağlayabilen öğretmen adayları yetiştirmek programın temel amacıdır.  Bu doğrultuda İngilizce Öğretmenliği programının temel amaçları öğrencilerin:

a) İngilizce dil becerileri ve dil yetilerini geliştirmelerini sağlamayı,

b) dil, toplum ve kültür ilişkisini kurarak, bu olguları kavramalarını sağlamayı,

c) öğretmenlik mesleğinin özelliklerini ve ilkelerini anlamalarını ve öğrenmelerini sağlamayı,

d) İngilizce dilini çağdaş yöntem ve tekniklerin bilinciyle en etkili şekilde öğretebilme becerilerini geliştirmeyi hedeflenmektedir.

İngilizce öğretmenliği programımızda İngilizce temel dil becerilerinin yanı sıra öğretmenlik bilgi ve becerilerini kazandırmaya yönelik lisans düzeyinde dersler sunulmaktadır. Öğretmenlik becerilerini kazandırmak üzere sunulan derslerin içerikleri öğrencilere eğitim psikolojisi, genel ve özel öğretim yöntemleri, ölçme-değerlendirme, dil becerilerinin farklı düzeylerde, farklı yaş gruplarına öğretimine yönelik materyal geliştirme ve uyarlama, öğrenci gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak ders izlencesi tasarlama, İngilizce ders kitaplarının incelenmesi ve değerlendirilmesi, bilgisayar destekli dil öğrenimi ile rehberlik gibi bilgi ve becerilere yöneliktir.

Öğrencilerimizin gerek mesleki gerek bireysel alanlarda gelişmelerine katkıda bulunmak üzere dil edinimi, dil-kültür etkileşimi, yöntem bilgisi, dilbilim, sosyodilbilim, İngiliz Edebiyatı ve çeviri kuram ve uygulamalarına yönelik dersler de sunulmaktadır. 

Misyon

Anabilim Dalımızın misyonu, Türkiye’de resmi ve özel kurumlarda görev yapmak üzere Türk Eğitim sisteminin aktif birer parçası olan, ulusal ve uluslararası öğretmenlik yeterlilikleri doğrultusunda İngilizce öğretmenleri yetiştirmektir.

Vizyon

Anabilim Dalımızın vizyonu, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yenilikler doğrultusunda geliştirmek ve bu yenilikçi anlayış ile İngilizce öğretmeni yetiştirme programlarına öncülük etmektir.

Mezunlarımızın İş Alanları

Mezunlarımız örgün eğitim kurumlarında okul öncesinden yükseköğretimin sonuna kadar her düzeyde eğitim yapan resmi ve özel kurumlarda çalışma olanağına sahiptirler. Eğitim sektörünün yanı sıra turizm, halkla ilişkiler, insan kaynakları, iletişim ve medya, bankacılık ve çeviri alanlarında da çalışabilirler.

Hazırlık Eğitimi

İngiliz Dili ve Eğitimi Ana Bilim Dalı’na bağlı olarak İngilizce Hazırlık Eğitim Programı sunulmaktadır. Hazırlık Eğitim Programı yarıyıl olmak üzere 1 yıllık sürede öğrencilere temel İngilizce becerileri ve akademik becerileri kazandırmayı hedeflemektedir. 

Akademik Personel

Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ali ERARSLAN 

 Tel:0 242 510 6130 /3038

ali.erarslan@alanya.edu.tr

 

Doç.Dr. Meral ŞEKER

 Tel:0 242 510 6130 / 3037

meral.seker@alanya.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Fidel ÇAKMAK

 Tel:0 242 510 6130 / 3039

 fidel.cakmak@alanya.edu.tr