2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMLARI (LİSANS) (08.01.2020, saat 14.10 itibarıyla günceldir.)

SINAVLARDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

 

1. Her öğrenci ilân edilen sınav salonunda sınava girmek zorundadır.

 

2. Öğrenciler sınavın başlama saatinden “en az on dakika” önce sınav salonundaki yerlerini almalıdırlar.

 

3. Öğrenciler sınava “Öğrenci Kimlik Belgesi”ni getirmek zorundadırlar. Kimlik belgeleri sınav boyunca sıranın üzerinde durmalıdır.

 

4. Sınav kağıtları üzerinde yer alan “Ad-Soyad ve Öğrenci Numarası” sınav başlamadan önce doldurulmalıdır.

 

5. Öğrenciler sınav salonlarına  cep telefonları ile girmemelidir. Cep telefonu ile ilgili tüm sorumluluk öğrenciye aittir.

 

6. Dersin öğretim üyesinin uygun gördüğü sınavlar haricinde  sınavlara hesap makinesi getirilmemelidir.

 

7. Sınav başlangıcından itibaren sınav sorumlularının/gözetmenlerinin her türlü uyarısı öğrenci tarafından dikkate alınmalıdır.

 

8. Gözetmenler sınav düzenini korumak adına, sınav öncesinde ve sınav esnasında oturma düzeninde değişiklik yapma yetkisine sahiptirler. Öğrencilerin sınav boyunca sınav sorumlusu/ gözetmenini yer değişikliği isteklerine uymaları gerekmektedir.

 

9. Sıraların üzerindeki yazılar sınavdan önce, öğrenciler tarafından temizlenmelidir. Sıraların üzerine ve sınav salonu duvarlarına, sınav öncesinde veya sınav esnasında herhangi bir karalama yapılmamalı, yazı yazma eyleminde bulunulmamalıdır.

 

10. Öğrencilerin sınav esnasında sıranın üzerinde, altında veya kitap gözlerinde, söz konusu sınavla ilgili veya ilgisiz herhangi bir kitap, doküman, ders notu vb. materyalleri bulundurmaları (açık düzen sınavlar hariç) yasaktır. Bu sebeple, bahsi geçen materyaller sınav öncesinde sınav gözetmenlerinin göstereceği yerlere bırakılmalıdır.

 

11. Sınav başlamadan önce sınavda ihtiyaç duyabileceğiniz kalem, silgi  vb. araç ve gereçleri yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sınav esnasında herhangi bir araç gerecin ortak kullanımı yasaktır.

 

12. Sınav esnasında, sınav düzenini bozucu davranışları gösteren, uyarılara rağmen bu davranışları sürdüren, sınav esnasında kopya çeken veya çekmeye kalkışan öğrencilerin bu tip eylemleri gözetmen(ler) tarafından tutulacak bir tutanak ile belgelenir ve söz konusu öğrenci/ öğrenciler hakkında disiplin soruşturması başlatılır.

 

13. Sınav bitiminde öğrenciler sınav kâğıtlarını, sınav sorumlularının/ gözetmenlerinin belirttiği düzende teslim etmeli ve sessiz bir biçimde sınav salonundan ayrılmalıdırlar. Sınav salonundan ayrılan öğrenci herhangi bir gerekçeyle sınav salonuna tekrar girmeye teşebbüs etmemelidir.

 

14. Öğrencilerin sınav yapılan dersliklerin önünde beklemesi, konuşması veya gürültü yapması yasaktır.

 

Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.

 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D. Bütünleme Sınav Programı (06.01.2020 16.05 itibariyle günceldir.)

İngiliz Dili Eğitimi A.B.D. Bütünleme Sınav Programı  

Sınıf Eğitimi A.B.D. Bütünleme Sınav Programı 

Türkçe Eğitimi A.B.D. Bütünleme Sınav Programı

Okul Öncesi Eğitimi A.B.D. Bütünleme Sınav Programı 

Fen Bilgisi Eğitimi A.B.D. Bütünleme Sınav Programı 

Matematik Eğitimi  A.B.D. Bütünleme Sınav Programı 

 

NOT: Doç. Dr. Elif Aktaş tarafından yürütülen "Mikro Öğretim" dersinin Bütünleme sınavı 15.01.2020 tarihinde, saat 16.30 da 105 No'lu derslikte gerçekleştirilecektir.

 

Eski Site