Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programımız açılmıştır

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı Matematik Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı açılması konusundaki teklifimiz  Yükseköğretim Yürütme Kurulunca  uygun görülmüştür.  Öğrenci alımı, başvuru şartları ile ilgili bilgiler internet sitemizde ilan edilecektir.

 
İletişim: egitim@alanya.edu.tr
 
Eski Site