Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programları açılmıştır

Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde  Matematik Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile Fen  Eğitimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı açılması konusundaki teklifimiz  Yükseköğretim Yürütme Kurulunca  uygun görülmüştür.  Öğrenci alımı, başvuru şartları ile ilgili bilgiler internet sitemizde ilan edilecektir.  

 
Eski Site