Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Kayıt Başvuruları Başladı

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Ön Kayıt Başvuruları Başladı

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ PEDAGOJİK FORMASYON BİRİMİ

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ BAŞVURU İLANI

Üniversitemiz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Pedagojik Formasyon Eğitimi başvuruları başlamıştır. Başvurular internet üzerinden 11 Ekim 2021 - 15 Ekim 2021 (mesai saati bitimine kadar) tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru adres linkinden yapılacaktır.

Başvurular öncelikle internet sitemizde yer alan Başvuru Formu doldurularak alınacaktır. Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 16 Ekim 2021 tarihinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi web sitesinde yayınlanacaktır.

Kesin kayıt hakkı kazanan adayların 18-19 Ekim 2021 tarihleri arasında istenen belgeleri Pedagojik Formasyon Birimine şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Pedagojik Formasyon Eğitiminde dersler iki dönem 28 hafta boyunca akademik takvimde belirtilen tarihlerde gerçekleştirilecektir. 2021-2022 I. ve II. dönem (Güz ve Bahar Yarıyılı) dersleri “örgün eğitim” yoluyla en fazla %40’ı uzaktan olmak üzere yüz yüze, ayrıca Öğretmenlik Uygulaması ise Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün belirlediği gün veya günlerde ve okullarda 2021 Yılı Ekim ayından itibaren hafta içi 6 saat yüz yüze yapılacaktır. Öğretmenlik Uygulaması (okullarda staj) 2 dönem gerçekleştirilecektir. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına sadece Mezun öğrenciler (örgün, açık ve uzaktan öğretim lisans mezunları) başvurabilecektir. (YÖK 2021 Formasyon Usul ve Esasları Madde 5(1) gereği)

NOT: Adaylar not ortalamalarına göre sıralanacaklardır.

A. GENEL ŞARTLAR

 1. Başvuru süreci ile ilgili her türlü resmi açıklama ve duyuru Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi web sayfasından yapılacaktır.
 2. Sertifika programı Yükseköğretim Kurulunun 27.09.2021 tarihinde yayınladığı “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde yürütülecektir. Açılacak program süresince oluşabilecek mevzuat değişikliklerinde güncel mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Söz konusu değişikliklerin öğrencilerimiz için şu ankinden farklı zorunluluklar taşıması durumunda, öğrencilerimiz sorumluluklarını yerine getirmek durumundadır.
 3. Programa, aşağıdaki tabloda atamaya esas teşkil eden lisans programlarından mezun adaylar başvurabilecektir (Adayların genel ağırlıklı not ortalamalarına göre sıralama yapılarak belirlenecektir.) Sıralamalar 4’lük not sistemine göre yapılacaktır. Sisteme 4’lük not sistemine göre notunuzu giriniz. YÖK’ün 100’lük sistemde not dönüşüm tablosu için TIKLAYINIZ.
 4. Açılan kontenjanların %75’i Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi mezunlarına, %25’i de farklı üniversitelerin mezunlarına ayrılacaktır. Kontenjanların %75’ini ALKÜ öğrencileri doldurmadığı takdirde kalan kontenjanlar diğer üniversitelerin öğrencilerine aktarılacaktır.
 5. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Pedagojik Formasyon Birimi tarafından yürütülecek olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kontenjanları aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir.

Tablo 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Programı Atamaya Esas Alanları ve Alan Kontenjanları

SIRA NO

ATAMAYA ESAS OLAN ALAN

MEZUNU OLDUĞU YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMI/FAKÜLTE

KONTENJAN

1

Beden Eğitimi

1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

2. Spor Bilimleri Fakültesi

3. Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

234

2

Bilişim Teknolojileri

1. Bilgisayar Mühendisliği

2. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği

3. Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği

4. Matematik-Bilgisayar Bölümü

5. İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri (*)

6. Bilgisayar Teknolojisi Bölümü

7. Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü (*)

8. Bilgi Teknolojileri (*)

9. Yazılım Mühendisliği

10. Bilişim Sistemleri Mühendisliği

11. Elektronik ve Bilgisayar Bölümü

12. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri

13. Bilgisayar Bilimleri

(*) Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarına Atanamazlar.

18

3

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi

1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

2. Çocuk Gelişimi Bölümü

3. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

12

4

Felsefe

1. Felsefe Bölümü (En az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirenler)

2. Sosyoloji Bölümü (En az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirenler)

42

5

Fizik

1. Fizik Bölümü 2. Fizik Mühendisliği

6

6

İngilizce

1. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü

3. Mütercim-Tercümanlık Bölümü (İngilizce)

4. İngiliz Dil Bilimi Bölümü

5. Çeviri Bilim Bölümü (İngilizce)

6. İngiliz Dili ve Kültürü Bölümü

6

7

Kimya / Kimya Teknolojisi

1. Kimya Bölümü

2. Kimya Mühendisliği

3. Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya Bölümü

6

8

Konaklama ve Seyahat Hizmetleri

1. Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği

2. Turizm İşletmeciliği

3. Turizm ve Otel İşletmeciliği

4. Konaklama İşletmeciliği

5. Seyahat İşletmeciliği

6. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

7. Turizm ve Büro Yönetimi

8. Turizm ve Rehberlik

9. Turizm ve Otelcilik

18

9

Matematik

1. Matematik Bölümü

2. Matematik-Bilgisayar Bölümü (*)

3. Matematik Mühendisliği (**)

4. Matematik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü (*)

(*) Kredilerinin en az %70’ini matematik alanında belgelendirenler.

(**) 1,2 ve 3’üncü sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar

36

10

Müzik

1. Müzik Bölümü/Anabilim Dalları

2. Müzik ve Sahne Sanatları Bölümünün; • Müzik Toplulukları Anasanat Dalı • Duysal (ses) Sanatları Tasarımı Anabilim Dalı • Koro

3. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Devlet Konservatuarının; • Temel Bilimler Bölümü • Kompozisyon Bölümü • Ses Eğitimi Bölümü • Müzik Bilimleri Bölümü • Çalgı Bölümleri (Nefesli Çalgılar, Yaylı Çalgılar, Vurmalı Çalgılar, Piyano ve Harp, Piyano, Mızraplı Çalgılar) • Bando Şefliği • Folklor ve Etnomüzikoloji • Müzikoloji • Opera • Şan ve Opera • Opera ve Konser Şarkıcılığı • Türk Sanat Müziği • Şan • Türk Halk Oyunları • Türk Müziği • Türk Musikisi • Koro • Müzik Teknolojisi • Müzik Teorisi • Türk Halk Müziği • Türk Halk Müziği (Ses Eğitimi Ana Sanat Dalı/ Çalgı Eğitimi Ana Sanat Dalı) Müzik Bölümü Performans Anasanat Dalı (Performans Programı)

4. Osmanlı Dönemi Karşılaştırmalı Müzik Programı

5. Geleneksel Türk Müzikleri

6. Türk Din Mûsikîsi Anasanat Dalı

7. Devlet Konservatuarı Sahne Sanatları Bölümü (*)

(*) Kredilerinin en az %70’ini müzik alanında aldığını belgelendirenler.

6

11

Okul Öncesi

1. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü

2. Çocuk Gelişimi Bölümü

3. Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Bölümü

12

12

Rehberlik

1. Psikoloji Bölümü (*)

36

13

Tarih

1. Tarih Bölümü

6

14

Türk Dili ve Edebiyatı

1. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

3. Türk Halkbilimi Bölümü

42

15

Yiyecek İçecek Hizmetleri

1. Gastronomi ve Mutfak Sanatları

2. Yiyecek İçecek İşletmeciliği Bölümü

3. Beslenme ve Diyetetik (*)

4. Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği Bölümü

5. Gastronomi Bölümü (*)

1, 2, 4 ve 5’inci sıradaki bölüm mezunlarınca ihtiyacın karşılanamaması durumunda atanırlar.

24

TOPLAM

504

 

* Felsefe alanına başvuran Felsefe mezunu adayların lisans eğitimlerinde en az 16 kredi Sosyoloji, 16 kredi Psikoloji aldığını belgelendirmeleri, Sosyoloji mezunu adayların ise lisans eğitimlerinde en az 16 kredi Felsefe, 16 kredi Psikoloji, 8 kredi Mantık aldığını belgelendirmeleri gerekmektedir.

 1. Mezun öğrencilerin puanlarının eşit olması durumunda mezuniyet tarihi eski olana öncelik verilecektir.
 2. Bir Atamaya Esas Alanda Pedagojik Formasyon Eğitimi açılabilmesi için ön kayıt ve kesin kayıt işlemlerinde en az 6 (altı) adayın başvuru yapması ve aynı zamanda kesin kayıt yapması gerekir. Bir programa en az 6 (altı) adayın kesin kayıt yapmaması durumunda o program için Pedagojik Formasyon Eğitimi açılmayacak, diğer öğrencilerin yatırmış oldukları ücretler iade edilecektir.
 3. Herhangi bir Atamaya Esas Alanda yetersiz başvuru nedeniyle Pedagojik Formasyon Eğitimi açılamaması durumunda o alandaki kontenjan diğer alanlarda değerlendirilecektir.
 4. Yukarıda belirlenen bölüm ve atamaya esas alanlar dışında farklı bölümlerden/ programlardan başvurular kabul edilmeyecektir.
 5. Tüm kontenjanlara ait toplam başvuru sayısının 250 kişinin altında olması durumunda Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı açılmayacaktır.
 6. Programlara yerleştirilen adayların, başvuru sırasında beyan ettikleri bilgiler ile kayıt sırasında ibraz edecekleri belgelerdeki bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde adayın kayıt işlemi iptal edilir. Yanlış beyanda bulunduğu belirlenen adaylar hakkında gerekli idari ve adli işlemler başlatılır.
 7. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı, Yükseköğretim Kurulunun belirlediği Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Usul ve Esaslara göre yürütülecektir.

Yükseköğretim Kurulu Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esasları İncelemek için burayı TIKLAYINIZ.

 1. Pedagojik Formasyon Sertifika Eğitimi Programına, M.E.B. TTKB 20/02/2014 Tarih ve 9 Sayılı Kararına göre öğretmenliğe kaynaklık eden atamaya esas olan Alan/Program/Fakültelerden başvuru yapılabilir. Bu Alan/Program/Fakülteler dışındaki başvurular kabul edilmeyecektir. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları’nı incelemek için burayı TIKLAYINIZ.
 2. Öğretmenlik Uygulamaları 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı GÜZ ve BAHAR dönemlerinde Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirlediği gün veya günlerde ve okullarda 24 hafta boyunca (2 Dönem) hafta içi (6 saat) yapılacaktır.
 3. Programın uygulamasında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kuralları geçerlidir. Yönetmelik gereği teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 devam zorunluluğu vardır. Öğretmenlik Uygulaması 24 hafta (2 Dönem) olup %100 devam zorunluluğu bulunmaktadır.
 4. Pedagojik Formasyon Eğitimi ücreti 3678 (üç bin altı yüz yetmiş sekiz) TL olup 2 eşit taksitte ödenecektir. Ücret, 2021-2022 Güz dönemi kesin kayıt sırasında 1839 TL ve 2021-2022 Bahar dönemi başlangıcında 1839 TL olarak yatırılacaktır.

Kesin kayıt işlemlerinden sonra herhangi bir nedenle ücret iadesi yapılmayacaktır. Ücretin yatırılacağı hesap numarası kesin kayıt listelerinin açıklandığı sayfada verilecektir.

 1. Kendi isteğiyle kayıt sildiren öğrencilerin yatırmış olduğu eğitim ücreti iade edilmeyecektir.

 

B. BAŞVURU TAKVİMİ

Başvuru Süreci: Ön başvurular 11 Ekim 2021 - 15 Ekim 2021 (mesai saati bitimine kadar) tarihleri arası başvurular online olarak yapılacaktır.

Kayıt Hakkı Kazananların İlanı: 16 Ekim 2021 tarihinde kesin kayıt hakkı kazanan asıl aday listeleri ilan edilecektir.

Kesin Kayıt Tarihleri: 18-19 Ekim 2021 tarihleri arasında gerekli belgeler şahsen elden teslim alınarak kesin kayıt yapılacaktır.

Kayıt Yeri: Ön Kayıt için tıklayınız.

Eğitime Başlama Tarihi: Pedagojik Formasyon Eğitimi 25 Ekim 2021 tarihinden itibaren Üniversitemiz Yerleşkesinde yer alan Eğitim Fakültesi binasında yapılacaktır.

 

C. BAŞVURUYA ESAS OLAN ALANLAR:

MEB TTKB 20/02/2014 ve 9 Sayılı Kararına Göre Öğretmenliğe Kaynaklık eden Program/Bölüm/Dal Mezunlarının Atanabileceği Alanlar ve Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama alanlarına İlişkin 20/02/2014 ve 9 sayılı kararında güncelleme yapılan yazının yer aldığı Ağustos 2014 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan öğretmenlik alanları esas olmak üzere, başvuru alanları ve ilişkili bölüm ve programlar Tablo 1’de verilmiştir.

(Tablo 1’de yer alan programlar dışında öğrenim gören ya da mezun adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır)

 

D. KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. Başvuru Belgesi (ıslak imzalı)
 2. Öğrenci Kayıt Formu
 3. Nüfus cüzdan fotokopisi (aslını ibraz etmek kaydıyla)
 4. Öğrenci Sözleşmesi
 5. Taahhütname (Formasyon Biriminden temin edilecektir)
 6. Mezuniyet belgesi ya da diploma (Aslı ya da üniversiteler veya ilgili kurumlarca onaylanmış tasdikli sureti)
 7. Lisans mezunları için onaylı not transkripti (Aslı veya üniversiteler ya da ilgili kurumlarca onaylanmış tasdikli sureti)
 8. İki (2) adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş - arka yüzüne Ad, Soyad ve T.C. Kimlik Numarası yazılmalı)
 9. Öğrenim ücretinin ilk taksitinin ALKÜ Döner Sermaye İşletmesi hesabına yatırıldığına dair banka dekontu.

 

E. BANKA HESAP BİLGİLERİ

Banka hesap bilgileri kesin kayıt ve yedek kayıt hakkı elde eden adayların ilanı ile birlikte verilecektir.

NOT: Kesin kayıt hakkı kazananların listesi ilan edilmeden lütfen herhangi bir ücret yatırmayınız.

Teorik Derslere %70, Uygulamalı Derslere %80 devam esastır. Okullarda gerçekleştirilecek Öğretmenlik Uygulamasında ise %100 devam esastır. Öğretmenlik Uygulamalarında %100 devam esastır. (MEB Öğretmenlik Uygulaması Yönergesi MADDE 9- (h) Öğretmenlik uygulamasının herhangi bir saatine mazeretsiz olarak katılmayan uygulama öğrencilerinin uygulama eğitim kurumu ile ilişikleri kesilir.)

NOT: Sağlık raporu, görevlendirme vb. belgeler devam yükümlülüğünü kaldırmaz. 6 hafta devamsızlık yapan öğrenciler sınavlara (Vize/Final/Bütünleme/Tek ders) alınmaz. Derslerden devamsız olarak kalırlar.

 

Yapılacak olan duyuruları Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı sayfasından takip edebilirsiniz.


 • 12 Ekim, 2021