21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi işbirliği ile düzenlenen “21. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi"  24-25-26-27 Ekim 2019 tarihleri arasında Kemer/Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Kongreye Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin AYDIN, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Mehmet KÖK, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Sibel DEMİRTAŞ ve Dr. Öğr. Üyesi Banu YILDIZ katılmıştır. Ayrıca Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı'na devam eden 12 öğrenci kongrede görevli olarak yer almıştır. Ana teması “Okul Psikolojik Danışmanlığı-2023 Vizyonu: Unvan ve reformlar”  olarak belirlenen kongrede gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde katılan değerli uzmanların konferans, panel, çalıştay ve çeşitli tartışma platformları yoluyla ana tema ve alt temaları PDR alanının ve psikolojik danışmanlık mesleğinin 2023 vizyonunu geliştirecek ve genişletecek şekilde ele alınmıştır. 

Eski Site