Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Araştırma Projeleri Sunumu

Fakültemiz Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı 2. ve 3. sınıf öğrencileri 25.12.2019 tarihinde, Dr. Öğrt. Üyesi Ayşe Yenilmez Türkoğlu tarafından yürütülen "Eğitimde Araştırma Yöntemleri" ve "Bilimsel Araştırma Yöntemleri" dersleri kapsamında yapmış oldukları araştırma projelerinin sunumlarını gerçekleştirdiler. Öğrencilerimiz, ilgili dersler kapsamında; bir dönem boyunca bilimsel araştırma basamaklarını izleyerek, ALKÜ öğrencilerinin kitap okuma alışkanlıkları, sosyal medya kullanım alışkanlıkları, stresle başa çıkma tarzları, kaygı düzeyleri, memnuniyet düzeyleri, erteleme davranışları, evliliğe ve ilişkiye yönelik tutumları ve sosyobilimsel konulara ilişkin tutumları gibi, ilgilendikleri birtakım konulara ilişkin araştırmalar yapıp, bulgularını fakültemiz öğrencileri ve öğretim üyeleriyle paylaştılar. 

 

 

 
Eski Site