KONFERANS "Matematik Öğrenimi için Teknoloji Kullanımı"

KONFERANS "Matematik Öğrenimi için Teknoloji Kullanımı"
  • 06 Mayıs, 2021
KONFERANS "Matematik Öğrenimi için Teknoloji Kullanımı"

Fakültemiz Matematik Eğitimi ABD tarafından düzenlenen ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Prof. Dr. Ayhan Kürşat Erbaş'ın, "Matematik Öğrenimi için Teknoloji Kullanımı" başlığıyla sunduğu konferans, 05.05.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

“Sorumlu” teknoloji kullanımının/entegrasyonunun matematiksel düşünme odaklı süreçler kullanılarak gerçekleştirilebilecek matematik öğretiminde bir vasıta olabileceğini belirten Prof. Dr. A. Kürşat Erbaş teknolojinin matematik derslerinde nasıl kullanılabileceğini uygulama örnekleriyle ele aldığı konuşmasında şunları vurgulamıştır:

“Diğer derslerden ve gerçek(çi) hayat (somut örneklerden) kopuk, durağan bilgi ve becerilerin öne çıktığı bir matematik yerine, matematiğin problem çözme, nedensellik ve iletişim olarak algılandığı, öğrencilerin etraflarındaki dünyayı veri toplama ve matematik kullanarak bunları analiz etmeleri yoluyla araştırdıkları matematik öğrenimi için teknoloji önemli bir araç olabilir.”

Prof. Dr. A. Kürşat Erbaş matematik eğitiminde teknoloji kullanımının eğitimsel amaçlarını detaylı bir şekilde açıklamıştır. Ayrıca, matematik eğitiminde kullanılan başlıca şu uygulamalardan bahsetmiştir: Dinamik geometri (Geometer’s Sketchpad, GeoGebra, Cabri, Cabri Express, Cabri 3D, GeoGebra Geometry, 3D Calculator vb.), Grafik çizim (Desmos, Graphing Calculator, GeoGebra Graphing Calculator, Authograph, efofex vb.), Elektronik tablo (Microsoft Excel, Google Sheets, GeoGebra Sheets vb.), Bilgisayar Cebir Sistemleri (Maple, Mathematica, Matlab, GeoGebra CAS Calculator vb.), Grafik hesap makinaları (TI-83+, TI-Nspire, Casio fx9860, Casio Classpad vb.), Internet [java, HTML 5 (Netlogo, PhET, NCTM Illuminations vb.)], istatistik yazılımları (istatistik simülasyonları, Thinkerplots, Fathom, CODAP, VuStat vb.) ve Microworlds (SimCalc MathWorlds, Fraction Bars vb.).

Matematiksel düşünme odaklı süreçlerin vurgulandığı bir matematik eğitiminin teknoloji vasıtasıyla nasıl gerçekleştirilebileceğinin vurgulandığı ve bunun da katılımcılarla uygulama örnekleriyle paylaşıldığı etkili bir sunumun ardından, soru ve cevaplarla program sona ermiştir.

Moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Uygun-Eryurt’un yaptığı etkinliğimiz Zoom platformu ve (eş zamanlı olarak) Alanya Alku Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilmiş olup, halen https://www.youtube.com/watch?v=-SMpMs_15s4  bağlantısı üzerinden erişime açıktır.