AHENK PROJESİ KAPSAMINDA ALANYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VE ALANYA FEN LİSESİ’NDE MATEMATİK SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ

AHENK PROJESİ KAPSAMINDA ALANYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VE ALANYA FEN LİSESİ’NDE MATEMATİK SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ
  • 23 Mayıs, 2022
AHENK PROJESİ KAPSAMINDA ALANYA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ VE ALANYA FEN LİSESİ’NDE MATEMATİK SEMİNERLERİ DÜZENLENDİ

Antalya Valiliği tarafından yürütülen ve Üniversitemizin paydaşı olduğu AHENK (Antalya Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma) Projesi kapsamında Fakültemiz Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları Doç. Dr. Zafer Çakır ve Arş. Gör. Habibe Toker tarafından; 17.05.2022 tarihinde Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu’nda, 18.05.2022 tarihinde ise Hüseyin Girenes Fen Lisesi’nde seminerler gerçekleştirildi. Günlük hayatta karşılaşılan bazı geometrik ve cebirsel modeller üzerinden matematiğin zenginliğine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen seminerler, okul idareci, öğretmen ve öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Gerçekleşen seminerlerde Doç. Dr. Zafer Çakır, bir bilim dalı olarak matematiğin yapısını, hayatımızın her alanında nasıl yer aldığını ve uygulamalarını örneklerle sunarken; Arş. Gör. Habibe Toker matematiğin alt alanları arasındaki uyumu, soyut cebir ve matematiğin diğer alt alanlarında önemli bir yeri olan, Galois teorisi üzerinden örneklendirmiştir.

Alanya Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu Müdürü Rıdvan Yaman ve Hüseyin Girenes Fen Lisesi Müdür Başyardımcısı Bünyamin Kaya, gerçekleştirilen seminerlerin bilimsel bir çalışma alanı olarak matematiği doğru anlamada ve sistemli yapısını fark etmede öğrenciler açısından ufuk açıcı olduğuna değinerek, etkinlikten dolayı öğretim elemanlarına ve onların nezdinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem KALAN başta olmak üzere, emek veren herkese teşekkürlerini iletmişlerdir.

Fakültemizin tanıtımının da yapıldığı etkinlik sunumların ardından alınan sorularla sona ermiştir.