Bölüm Hakkında

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, aktif olarak İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı bünyesinde İngilizce Öğretmenliği programı ile akademik faaliyetlerini sürdürmektedir. Yabancı Diller Eğitimi Bölümü, yaşam boyu öğrenmeyi kendilerine ilke edinmiş, eleştirel düşünebilen, mesleki ve kişisel olarak kendini sürekli geliştiren, bu doğrultuda bilim ve teknolojideki gelişmelerden yararlanarak toplumdaki sorumluluklarını yerine getirmeyi hedefleyen, iş ahlakı ve toplumsal bilinci yüksek öğretmenler yetiştirme amaçlarına sahiptir.

Mesleki bağlamda öğretmen adayı öğrencilerimizin dil farkındalıkları, dil becerilerinin gelişimi, edebiyat, dilbilim, sosyodilbilim, dil ve kültür ilişkisi ve yabancı dil öğretim becerileri alanında donanımlı olarak yetişmesi için ihtiyaç duyulan dersler programın temel derslerini oluşturmaktadır.  Bu bağlamda, Fakültemizin Yabancı Diller Eğitimi Bölümü’nde sunulan eğitim programları, yabancı dil öğretim yöntemleri, dil becerilerinin öğretimi, teknolojinin dil öğretiminde kullanılması, öğretmenlik uygulaması gibi alan derslerinin yanı sıra, alan dışı seçmeli dersler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Öğretim elemanlarımız öğretmen adaylarımızın farklı alanlarda bilgi, beceri ve genel kültür seviyelerini çağın gereksinimleri doğrultusunda en donanımlı şekilde geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümümüz, alanında uzman, çağdaş eğitim yöntem ve ilkelerini benimsemiş, mesleki ve bireysel açıdan kendini geliştiren ve edinimlerini eğitimiyle birleştiren, öğretmen yetiştirirken görevin öneminin ve sorumluluklarının bilincinde, iş ahlakı yüksek dinamik bir akademik kadro ile hizmet vermektedir. 

 

Bölüm Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ali ERARSLAN

Tel:0 242 510 6130 / 3038

E-posta: ali.erarslan@alanya.edu.tr

 

Doç. Dr. Meral ŞEKER

Tel:0 242 510 6130 / 3037

E-posta: meral.seker@alanya.edu.tr

 

Dr. Öğr. Üyesi Fidel ÇAKMAK

Tel:0 242 510 6130 / 3039

E-posta: fidel.cakmak@alanya.edu.tr